Kanalizacija med Magajnovo ulico in ulico na Brežini

v teku

Zaključek projekta: 2007