Klančine za še širšo dostopnost

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

  • Postavitev klančin v letu 2021

    izvedeno

    Leto zaključka: 2021

    V Ljubljani nadaljujemo s pilotnim projektom nameščanja klančin za lažji dostop starejših, gibalno oviranih oseb ter družin z otroškimi vozički do trgovin in lokalov v starem mestnem jedru, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Potem ko smo spomladi s klančino opremili prodajalno družbe Dom v Filipovem dvorcu smo jih te dni namestili še osem.

    Nove klančine za lažji dostop smo namestili k vhodu v slaščičarno na Cankarjevem nabrežju 1, k trgovinam na Ciril-Metodovem trgu 19, Gallusovem nabrežju 13 in 15, Mestnem trgu 17, Starem trgu 16 ter na Stritarjevi ulici 9. Klančino smo namestili pri vhodu v prostore društva na Starem trgu 21. Vse klančine so v celoti izdelali v lesni delavnici javnega podjetja Voka Snaga. Z nameščanjem klančin želimo olajšati dostop do prostorov v starem mestnem jedru, ki so v lasti mesta, hkrati pa spodbuditi tudi zasebne lastnike trgovin in lokalov, da sledijo mestnemu zgledu in tudi oni prilagodijo vhode v svoje zgradbe.