Večstanovanjska stavba na Knobleharjevi ulici 24

izvedeno

Zaključek projekta: 2017

Projekt vključuje

 • Na Knobleharjevi ulici 24 smo uredili 71 bivalnih enot

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 970.000 €

  Celotna vrednost investicije znaša približno 970 tisoč evrov z DDV (po nezaključenem končnem obračunu vseh stroškov), kar pomeni približno 480 €/m² neto tlorisne stanovanjske površine.

  V prenovljeni večstanovanjski stavbi na Knobleharjevi ulici 24 smo uredili 71 bivalnih enot, namenjenih začasni nastanitvi socialno najbolj ogroženih oseb. Prenova nekdanjega samskega doma je obsegala celovito prenovo stavbe, toplotno izolacijo ovoja stavbe, preureditev dosedanjih samskih sob v bivalne enote z enim oziroma dvema ležiščema, preureditev in prenovo skupnih sanitarij in kuhinj, zamenjavo stavbnega pohištva in zagotovitev požarne varnosti objekta. V pritličju je urejenih 21 bivalnih enot s souporabo skupnih sanitarnih prostorov (ločeno za moške in za ženske), s sanitarnimi prostori za osebe z oviranostmi in s prenovljeno skupno kuhinjo, v 1. in 2. nadstropju pa je po 25 bivalnih enot s souporabo obnovljenih skupnih sanitarnih prostorov in skupne kuhinje. V kletni etaži so shrambe, nova skupna pralnica in sušilnica, skupni prostor z manjšo kuhinjo in sanitarijami, prostor, namenjen shranjevanju in parkiranju koles in prostor za čistila. Prenovljene bivalne enote bomo oddali v začasni najem socialno najbolj ogroženim samskim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev tovrstnih bivalnih enot.