Komunalna infrastruktura na Rakovi jelši

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Celovito ureditev komunalne infrastrukture na Rakovi jelši smo razdelili na tri faze.

Projekt vključuje

 • 3. faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  V okviru EU projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja" je predvidena izgradnja javne vakuumske kanalizacije v stranskih ulicah na območju Rakove Jelše, in sicer na naslednjih ulicah: Cesta na Mesarico, Koleševa ulica, Ulica Lovre Klemenčiča, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Andreja Kumarja, Vulčeva ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Makucova ulica, Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve, Travniška ulica, Bistriška ulica, Metliška ulica, Borovniška ulica, Preserska ulica, Razdevškova ulica.
  Poleg gradnje javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode se bo sočasno urejala tudi cestna infrastruktura, javna razsvetljava ter izgradnja kanalizacije padavinske odpadne vode.

 • 2. faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 1.249.961 €

  Projekt obsega gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture ter asfaltiranje Marentičeve ulice, ulice Dušana Kraigherja, Srebrničeve in Strmeckijeve ulice. V okviru 2. faze je bilo izvedeno 82 priključkov na fekalno kanalizacijo.
  Poleg komunalne infrastrukture (sanitarna in meteorna kanalizacija) smo obnovili tudi javno razsvetljavo ter zgradili in prenovili preostala infrastruktura (elektrika, telekom), ki je bila financirana s strani upravljavcev infrastrukture.

 • 1. faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 5.783.450 €

  Vrednost je z DDV.

  1. faza projekta obsega gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture po Poti na Rakovo jelšo in po Ulici Štefke Zbašnik s postavitvijo vakuumske in začasne kontejnerske čistilne naprave. V okviru 1. faze je bilo izvedeno 48 priključkov na fekalno kanalizacijo.
  Poleg komunalne infrastrukture (vodovod, sanitarna in meteorna kanalizacija) se je v 1. fazi obnavljala in gradila še preostala infrastruktura (plinovod, elektrika, telefon, javna razsvetljava, optika …), ki je bila financirana s strani upravljavcev infrastrukture.