Letališka cesta

v teku

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Urejamo P+R parkirišče in postajališče mestnih avtobusov

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Ob Letališki cesti urejamo P+R parkirišče in končno postajališče avtobusov LPP.

  Na parkirišču bo 110 parkirnih mest, od tega 6 za invalide in 2 za polnjenje električnih vozil, polnilnica za CNG-vozila, 24 stojal za kolesa, ki bodo pokrita z nadstrešnico. V okviru ureditve bomo zasadili več kot 80 novih dreves.

 • Na letališki cesti smo uredili nove površine za pešce in kolesarje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.097.118 €

  Navedena vrednost je brez DDV.

  Končali smo drugo fazo prenove Letališke ceste, v okviru katere smo uredili nove kolesarske in pešpoti na mestih, kjer jih še ni bilo.  V letu 2021 je potekala tudi rekonstrukcija priključka Letališke ceste na ljubljansko obvoznico (DARS), ob tem smo namestili smo tudi most za pešce in kolesarje preko obvoznice.

 • Letališko med Bratislavsko in OMV urejujemo v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 6.465.835 €

  Navedena je vrednost projekta po pogodbi. DDV je vključen.

  Letališka cesta je bila pred prenovo dvopasovnica z neurejenim parkiranjem, po celoviti prenovi pa bo štiripasovnica (2 pasova v obe smeri) z novo urejenim drevoredom, s prenovljenimi kolesarskimi stezami, pločniki in novo javno razsvetljavo. Na večjih križiščih in priključkih bomo uredili štiri nova turbo-krožišča. Uredili bomo tudi nekaj vzdolžnih parkirnih mest, po končani rekonstrukciji Letališke pa bomo med Bratislavsko in Leskoškovo vzpostavili še poševno parkirišče.

 • Letališko med Emporiumom in Kajuhovo smo preuredili v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 1.150.000 €

  Letališko med Emporiumom in Kajuhovo smo razširili v štiripasovnico, vmesno križišče pri Harvey Normanu pa smo preuredili v krožišče.

 • Letališko med Bratislavsko in Emporiumom smo uredili v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Projekt obsega prenovo odseka Letališke ceste med Bratislavsko cesto in Emporiumom. Gre za primer načrtovanja varne, prijetne in trajnostne prometnice, prijazne uporabnikom.
  Z odprtjem prenovljenega odseka ceste je končana gradnja prvega dela sodobne štiripasovne Letališke ceste z urejenimi kolesarskimi stezami, peš potmi, javno razsvetljavo, drevoredom z 68 mladimi medonosnimi javorji in dvema novima krožiščema med Bratislavsko cesto in Emporiumom.
  Prenovo in posodobitev ceste je narekoval hiter gospodarski razvoj na jugovzhodnem delu Ljubljane, tako logistike v povezavi z mestno obvoznico kot tudi BTC Cityja v povezavi z mestnim središčem.

 • Zgradili smo krožišče Bratislavska - Letališka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 588.709 €

  Projekt obsega izgradnjo krožišča.