Na Ljubljanici vzpostavljamo Linijo 101

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Na Ljubljanici bomo vzpostavili redno ladijsko linijo. Prvih šest mesecev bo obratovala testno. Imela bo šest vstopno-izstopnih mest, ki bodo predvidoma pri Žitnem mostu, pod Mesarskim mostom, pri Dvornem trgu, na Trnovskem pristanu ob pritok Gradaščice, na Trnovskem pristanu pod Prulskim mostom in na Livadi.
Vožnje bodo potniki plačevali s kartico Urbano, veljal pa bo povsem enak sistem kot na mestnih avtobusih. S plačilom ene vožnje bo mogoče 90 minut prestopati z avtobusa na ladjico in obratno.
Med tednom bo ladjica vozila med 7. in 18. uro, ob koncu tedna pa med 9. in 20. uro. Odhod je predviden vsako polno uro iz Žitnega mostu in Livade.

V okviru projekta smo uredili pristane in postajališča za potnike ter signalizacijo na reki.