S sofinanciranjem obnove stavbnih lupin (fasad) izboljšujemo javno podobo mesta

v teku

Vrednost projekta: 51.000.000 €

Od navedene vrednost je 22,5 milijona evrov sredstev iz proračuna MOL.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Ljubljana – moje mesto (LMM) je program, s katerim obnavljamo stavbne lupine od leta 1989, kar sodi v skrb za izvajanje javne koristi varovanja stavbne dediščine. Posebnost tega modela je, da sofinanciramo obnovo stavbnih lupin (pročelij in streh) v zasebni lasti in pri tem tudi strokovno pomagamo ter vzporedno celovito urejamo javne površine v mestu.

Do sedaj je bilo obnovljenih že okoli 500 stavbnih lupin. Skupna vrednost obnovitvenih del v obdobju trajanja projekta znaša 51 milijonov evrov, od tega je 22,5 milijona evrov sredstev iz proračuna MOL. V sodelovanju z lastniki stavb tako v povprečju obnovimo 8 do 10 stavb na leto, čemur namenimo približno 500.000 evrov letno.

Seznam stavb, katerih stavbne lupine so bile obnovljene v okviru projekta LMM od leta 2006 do leta 2016, je objavljen tu

Seznam stavb za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru projekta LMM od leta 2017 do leta 2020 najdete tu.

Več o projektu pa si lahko preberete na sledeči povezavi