Mestna hiša

izvedeno

Vrednost projekta: 127.972 €

Vrednost je z DDV.

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Mestna hiša, imenovana tudi Magistrat ali Rotovž, danes sedež Mestne občine Ljubljana, je bila zgrajena v poznem 15. stoletju. Stavbenik je bil Peter Bezlaj. Sedanjo podobo je dobila med letoma 1717 in 1719, ko jo je dozidal ljubljanski stavbenik Gregor Maček st. po načrtih Carla Martinuzzija. Kasneje so stavbo večkrat prezidavali, najbolj temeljito po načrtih Svetozarja Križaja leta 1963.

Pročelje stavbe odraža beneški vpliv. V preddverju sta ohranjena še poznogotska plošča z grbom, ki je ostanek stare stavbe, in kip Herkula z levom iz poznega 17. stoletja, ki je nekoč stal na Herkulovem vodnjaku sredi Starega trga. V arkadah dvorišča je nameščen tudi Narcisov vodnjak, delo Francesca Robbe, ki je sprva stal na gradu Bokalce. Ob stopnišču je spomenik županu Ivanu Hribarju (1851 - 1941).

Več +

Razstavni prostori

V Mestni hiši so na ogled naslednji razstavni prostori: Stekleni atrij, Zgodovinski atrij, Osrednji in Desni atrij. Osnovni namen razstavišč so predstavitve projektov Mestne občine Ljubljana. V njih pa so na ogled tudi umetniške razstave organizirane v okviru mednarodnih in medmestnih sodelovanj ter individualne in skupinske razstave že uveljavljenih ali ljubiteljskih ustvarjalcev.

Projekt vključuje

 • V skladu s smernicami ZVKDS smo obnovili fasado in stavbno pohištvo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 127.972 €

  Zaradi dotrajanosti obstoječe fasade in stavbnega pohištva smo se v Mestni občini Ljubljana odločili, da ju po 30 letih obnovimo. Stavba je po prenovi videti enako, saj ZVKDS določa, da je potrebno ohraniti izvirno arhitekturno zasnovo v vseh detajlih, in vse strokovno restavrirati.
  Obnova zajema zidarska, kamnoseško-restavratorska, kleparska, ključavničarska, mizarska in slikopleskarska dela.

  Več o projektu +

  Na podlagi pogajanj je najugodnejši ponudnik za obnovo fasade Grasvet inženiring d.o.o.
  Posebni pogoj pri izbiri izvajalca je bilo znanje s področja poslikav – likovna znanja. Izvajalca je moral potrditi tudi ZVKDS, in sicer predvsem zaradi dejstva, da ne uničimo spomeniško zavarovanega umetniškega dela avtorja Borisa Kobeta in starejših ostankov.

  Stavba mestne hiše, ki stoji na naslovu Mestni trg 1, je sicer od leta 1986 zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, zato smo za obnovo morali pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Tega je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal januarja 2016, kulturnovarstvene pogoje pa je izdal že poleti 2015.

 • Zasteklili smo atrije v Mestni hiši

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Nadkritje – zasteklitev severnega in južnega dela ter zasteklitev hodnikov ob osrednjem atriju.