Mestna knjižnica Ljubljana

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Z združitvijo pet splošnih in ene specialne knjižnice leta 2008 smo ustanovili nov javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana, ki na območju Ljubljane izvaja knjižnično dejavnost v 20 knjižnicah in v potujoči knjižnici na 46 postajališčih bibliobusa, poleg tega ima še 13 knjižnic v sedmih občinah ter posebne centre: Slovanska, Pionirska, Center vseživljenjskega učenja, Učni center za usposabljanje knjižničarjev, Trubarjeva hiša literature.

S poenotenjem informacijskega sistema in uvedbo mestne kartice Urbana kot članske izkaznice smo delovanje med enotami še bolj povezali in poenostavili. Uporabnikom prijazna knjižnica med drugim omogoča vpis na daljavo, storitev Knjiga na dom, vračanje gradiva v drugo knjižnico, ponuja možnost izposoj e-knjig. Poleg tega ozavešča in spodbuja ljubezen do knjige in branja med najmlajšimi v vrtcih (projekt Ciciuhec), med mladimi (projekta Poletavci in NajPoletavci) in odraslimi (projekt Mesto bere), prav tako organizira mednarodne posvete in predstavlja dobre prakse.

Od leta 2007 smo na novo odprli ali prenovili kar 5 knjižnic: v Šiški, Zadvoru, Šentvidu, Savskem naselju in Zalogu.

Projekt vključuje

 • Uredili smo novo Knjižnico Polje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 1.010.022 €

  V stanovanjski soseski Polje IV smo odprli novo, sodobno opremljeno knjižnico Polje.

  Nova knjižnica meri 685 m2 (prej 320 m2) in je umeščena v lokalno okolje nove stanovanjske soseske na naslovu Polje 383. Knjižnico smo preselili iz kletnih prostorov stare osnovne šole na Zadobrovški cesti 1, kjer je na 320 m2 delovala od leta 1974, torej kar 46 let. Novo Knjižnico Polje smo za obiskovalce v omejenem obsegu odprli sredi maja, v septembru pa je polno zaživela s celodnevno odprtostjo.

  Več o projektu +

  Nova zasnova prostorov knjižnice, ki je umeščena v pritličje stavbe, je dinamična in odprta, zato je lahko dostopna gibalno oviranim prebivalcem ter osebam z vozički.

  Preprosta orientacija in jasne označbe vodijo uporabnika k samostojni uporabi knjižnice. Obiskovalci si v knjižnici samostojno izposojajo knjižnično gradivo na dveh knjigomatih, kjer lahko izbirajo med 50.378 enotami knjižničnega gradiva, med njimi je 46.336 knjig, 3421 neknjižnega gradiva ter 621 enot serijskih publikacij.

  Za najmlajše obiskovalce smo oblikovali prijetno pravljično sobo, staršem z majhnimi otroki je v toaletnih prostorih na voljo previjalni kotiček. Mladostnikom je namenjen poseben del z udobnim pohištvom. Knjižnica nudi širok izbor časopisja v časopisni čitalnici ter prostor za prireditve, predstavitve in študij, kjer je na voljo tudi dostop do brezžične internetne povezave. Iz knjižnice je možen dostop v atrij stavbe, za izvedbo večjih prireditev imamo možnost souporabe dvorane, ki je v isti stavbi.

  Posebnosti knjižnice sta tudi pitnik s tekočo vodo ter poseben prostor, ki smo ga poimenovali Kreativnica. To je večnamenski oblikovan prostor za izvajanje različnih kreativnih delavnic ter samostojno uporabo 3D tiskalnika, šivalnega stroja in drugih orodij. Oblikovali smo tudi že program delavnic s področja računalniških znanj, robotike, ročnih spretnosti ter šivanja za različne skupine uporabnikov.

  Direktorica Mestne knjižnice Ljubljana mag. Teja Zorko je ob odprtju novih prostorov sporočila, da jo veseli, da smo »iz dotrajanega kletnega prostora stare osnovne šole v Polju naredili velik korak v sodobno, kreativnosti in druženju namenjeno knjižnico, ki bo uporabnikom ponudila več kot le izposojo knjig, ki bo podpirala in povečevala željo po branju, znanju, ustvarjanju in druženju. Veseli smo odličnega sodelovanja z Mestno občino Ljubljana, kjer so našim prizadevanjem prisluhnili, prepoznali potrebo po sodobni knjižnici v novem okolju in omogočili prostor ter gradnjo takoj, ko je bilo to mogoče. Možnost se je ponudila pri izgradnji soseske Polje IV in smo jo hvaležno sprejeli«.

  V pripravi je še samostojen prevzem rezerviranega knjižničnega gradiva ter vračilo gradiva preko zunanjega knjigomata izven delovnega časa knjižnice.

  Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka, od 8. od 19.30, ob sobotah od 8. od 13. ure.

 • Knjižnica Zalog ima prostore v novem Poslovnem upravnem centru Zalog

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Knjižnica Zalog deluje v okviru Poslovno upravnega centra Zalog. Razprostira se na 318 m2 (na stari lokaciji smo razpolagali z le 195 m2). Prostor je oblikovan tako, da uporabnikom zagotavlja lažji dostop do storitev (uporabnikom s posebnimi potrebami je na voljo dvigalo) ter pestrost dejavnosti za občane Zaloga.

  Knjižnica ima poleg prostora za izposojo in vračanje gradiva, več čitalniških kotičkov, mediateko, sodobno pravljično sobo in igralnico, časopisno čitalnico, prostor za študij z e-točko, prostor za ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle ter večnamenski prostor za prireditve ter galerijo.

  Več o projektu +

  Preprosta orientacija in jasne označbe vodijo uporabnika k samostojni uporabi knjižnice. Uporabniki si gradivo izposojajo preko RFID sistema, ki ga bomo kasneje nadgradili s knjigomati, umeščeni bodo pred vhodom v knjižnico in bodo uporabnikom omogočali vračilo gradiva tudi v času zaprtosti knjižnice.

  V knjižnici je na ogled tudi specialna zbirka mineralov, fosilov in kamnin, ki sta jo oblikovala ter strokovno uredila dr. Bogdan Jurkovšek in dr. Teja Kolar Jurkovšek. Preko zbirke in dodatnih aktivnosti (razstave, izobraževanja, predavanja, delavnice) želimo vzbuditi zanimanje za naravoslovje pri vseh starostnih skupinah uporabnikov knjižnice in prebivalcih Zaloga.

 • Knjižnico Šentvid smo s prenovo spremenili v zeleno knjižnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Ob popolni prenovi obstoječih prostorov in opreme leta 2014 je Knjižnica Šentvid dobila tudi novo podobo in poslanstvo – postala je Zelena knjižnica. Prenovili smo knjižnični prostor ter v skladu s konceptom zelene knjižnice oblikovali ustrezne knjižne zbirke in nabor prireditev.
  Koncept zelene knjižnice smo pričeli razvijati že v fazi načrtovanja stavbe, ki je sonaravna in na eni strani zadovoljuje vse potrebe uporabnikov, hkrati pa ne ogroža zdravja in naravnih virov ter upošteva nacionalna in mednarodna priporočila pri izbiri gradbenih materialov.

  Več o projektu +

  Načrt prenove knjižnice je izdelal arhitekt Miran Lasič, ki ima že dolgoletne izkušnje z opremljanjem knjižnic in pozna potrebe uporabnikov, zbirke in samega prostora. Pri prenovi smo uporabili okolju prijazne materiale, arhitekt pa je za simbolno in barvno izhodišče vzel drevo, pri čemer rjava barva na oddelku za odrasle simbolizira drevesno deblo, korenine in vejevje, zeleni del na mladinskem oddelku pa nove zelene liste.

  V okviru prenove smo opremili tudi tri računalniške postaje z novo IKT opremo za uporabnike, uredili pa smo sistem za upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva na osnovi radio frekvenčne identifikacije (RFID). Načrtovanju in delovanju celotnega sistema smo namenili še prav posebno pozornost, saj je to prva knjižnica v okviru MKL, kjer smo vzpostavili ta sistem.

 • Prostore Knjižnice Savsko naselje smo temeljito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Knjižnica Savsko naselje je manjša knjižnica, vendar z zbirko knjižničnega gradiva, lokacijo ter tehnično opremo dobro zadovoljuje potrebe lokalnega prebivalstva. Temeljita prenova prostorov in opreme v letu 2014 je še povečala njeno uporabnost in privlačnost.

  Več o projektu +

  Knjižnica se razprostira v dveh nadstropjih. V pritličju je oddelek z leposlovnim gradivom in zbirko filmov za odrasle ter otroški in mladinski oddelek. Za najmlajše imamo urejen prijeten kotiček – pravljično sobo. Strokovno gradivo se nahaja v prvem nadstropju, tam imamo tudi sodobno opremljeno in svetlo čitalnico. Po knjižnici so razporejeni prijetni kotički s fotelji in mizicami, kjer lahko prek svojih prenosnikov dostopate tudi do brezžičnega omrežja. Uporabnikom sta na voljo tudi dva osebna računalnika z možnostjo tiskanja in optičnega branja.

  Zunanja klančina omogoča dostop gibalno oviranim in družinam z otroškimi vozički.

 • Zaživela je nova Knjižnica Zadvor

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 80.868 €

  V letu 2010, ko je Ljubljana nosila naziv Svetovna prestolnice knjige, je v prostorih Zadružnega doma Zadvor svoja vrata odprla nova krajevna knjižnica Zadvor. Knjižnica Zadvor je bila sprva postajališče Potujoče knjižnice, ki pa je zaradi vse večjega obiska in bralnih zahtev krajanov kmalu postala premajhna. 
  Pred vhodom v knjižnico je razstavni prostor, ki ga s pridom uporabljata tudi bližnji vrtec in šola za razstavo svojih izdelkov, obiskovalcem knjižnice pa so na voljo tudi osebni računalniki.

 • Knjižnica Otona Župančiča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 5.331.751 €

  Projekt obsega prenovo stavbe Marcus na Ajdovščini.

 • Knjižnica Šiška v novih privlačnih prostorih

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 5.913.212 €

  Knjižnica Šiška se od leta 2008 nahaja v novih prostorih na Trgu komandanta Staneta 8 v stanovanjskoposlovnem objektu ob Celovški cesti.

  Za obiskovalce so privlačna številna čitalniška in računalniška mesta, ki so razporejena po vseh prostorih knjižnice v dveh nadstropjih. V pritličju je velika časopisna čitalnica, ločena prostorna študijska čitalnica. Tako v pritličju kot v prvem nadstropju so razporejeni računalniki z dostopom do interneta in manjši čitalniški kotički.