Mestni vrtički

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana imamo deset urejenih območij za vrtičkarstvo, in sicer: Gradaška, Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica, Rakova jelša, Vojkova, Iga Grudna, Vižmarje-Brod, Grba in Muste.

Dodatne informacije o vrtičkih v Ljubljani najdete tukaj.

Projekt vključuje

 • S parkom Muste smo razširili mrežo vrtičkov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 480.079 €

  brez DDV

  Na območju Družinskega parka Muste smo uredili 82 vrtičkov, ki smo jih najemnikom predali v mesecu maju 2021.
  V okviru projekta smo očistili celotno degradirano območje, poskrbeli smo za odvoz gradbenih in azbestnih odpadkov, ki so jih pustili nekdanji uporabniki, izravnali smo teren, izvedli vodovodni priključek z mrežo vodnjakov. Namestili smo skupne lope z omaricami za orodje in zbiralniki meteorne vode za zalivanje, kompostnike in drugo urbano opremo za druženje. Ob tem smo uredili še dostop oziroma povezavo na obstoječo sprehajalno pot ob Ljubljanici.

 • Na Grbi smo uredili še dodatno vrtičkarsko območje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Na območju Grbe smo uredili dodatno vrtičkarsko območje – Grba II. Uredili smo 53 novih vrtičkov. Na območju med vrtički in PST smo uredili tudi novo večgeneracijsko igrišče, namenjeno druženju, ustvarjanju in igranju različnih generacij.

 • Na vrtičkarskem območju Vižmarje - Brod tudi vrtički za gibalno ovirane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  V prvi fazi smo uredili 97 vrtičkov in še 14 vrtičkov, namenjenih gibalno oviranim (utrjene površine, visoke grede, večji razmiki …). Če se bo pokazal interes, bomo v drugi fazi uredili še približno 50 vrtičkov.

  Po prvem razpisu za oddajo vrtičkov, ki se je zaključi 20.4.2020, je oddanih 60 vrtičkov, zakup preostalih vrtičkov pa je še vedno možen.

  Očistili smo celotno območje in posekali grmičevje v območju vrtičkov in peščenih poti. Izravnali bomo teren in preoblikovali relief, zemljino pa smo na lokaciji ohranili.

  Območje je opremljeno s skupnimi lopami (podobno kot na Vojkovi in Grbi), kompostniki, prostori za druženje, klopmi in mizami, stojali za kolesa. Zasadili smo sadna drevesa in grmovnice ter namestili gugalnici za najmlajše obiskovalce. Izvedli smo tudi vodovodni priključek z mrežo pitnikov. V parkovnem delu smo uredili poti, zasadili sadna drevesa in namestili igrala ter urbano opremo.

 • Uredili smo novo vrtičkarsko območje na Grbi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 369.415 €

  Novo urejeno vrtičkarsko območje na Grbi se nahaja ob PST oz. na koncu Puhtejeve ulice na površini 4.500 m2.

  Na območju je skupaj 58 vrtičkov različnih velikosti od 49 m2 do 79 m2. Območje je ograjeno. Na območju stojijo skupne lope. Vrtičke smo opremili tudi z vodovodom in manjšim otroškim igriščem. Vsak zakupnik ob sklenitvi zakupnega razmerja dobi v uporabo omarico za shranjevanje orodja. Sestavni del vrtičkarskega območje je sadovnjak z 38 sadnimi drevesi. Na vrtičkarskem območju je postavljen Učni medoviti vrt in pergola s klopmi in mizo, namenjeno druženju in izobraževanju vrtičkarjev in druge zainteresirane javnosti. Medoviti vrt je namenjen vsem zakupnikom.

  Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.
  Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, vodo, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja, na podlagi izstavljenega računa.

  Več o projektu +

  Izvedeno je bilo čiščenje celotnega območja in posek grmičevja, izravnava terena in preoblikovanje reliefa z ohranjanjem zemljine na lokaciji, ureditev in utrditev novih peščeni poti ter namestitev urbane opreme in štirih skupnih lop, kjer so omarice za orodje in prostor za skupno večje orodje.

  Območje vrtičkov smo ogradili z žično ograjo in s primernimi dostopnimi dvokrilnimi vrati. Prav tako smo utrdili brežino proti hišam in izvedli kanaleto z odvodnjavanjem, s čemer smo preprečili dolgoletno zamakanje v dvorišča hiš, kar se je dogajalo ob vsakem večjem deževju.

 • Vrtički tudi ob cesti Iga Grudna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Območje za vrtičke se nahaja ob c. Iga Grudna v skupni površini 2.695 m2. Med drugim smo uredili še skupno pot, skupni prostor s pergolo in klopmi in vodovodni priključek z dvema pitnikoma.

  Trenutno je na območju 60 vrtičkov različnih velikosti (od 20 m2 do 73m2). 

  Zakupnina za vrtiček znaša 0,5 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. / Trenutno na območju ni obratovalnih stroškov, saj zakupniki sami vzdržujejo območje.

 • Vrtički ob Vojkovi cesti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 400.000 €

  Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Vojkovi cesti (BS naselje) in je razdeljeno na dva dela in ima skupno površino 5.660 m2.

  Na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48m2 do 63m2, na južnem večjem delu je 48 vrtičkov v velikosti od 47 m2 do 85 m2. Območji sta ograjeni, opremljeni z objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja in s skupnimi prostori za druženje, stojali za kolesa, zbiralniki za deževnico za zalivanje vrtička in vodovodnim priključkom. Vsak vrtiček ima kompostnik, saj je kompostiranje obvezno. Znotraj območja so sadna drevesa in grmovnice, kjer se vrtičkarji lahko posladkajo s sadjem. Na severnem delu, ob PST, je javni sadovnjak, ki je dostopen vsem občanom. 

  Zakupnina za vrtiček znaša 0,7 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. Obratovalni stroški na območju zajemajo: strošek upravnika, redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin (obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička). 

 • Vrtički na Rakovi jelši

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 764.000 €

  Urejeno območje za vrtičke se nahaja v drugi fazi Parka Rakova jelša v podaljšku Barjanske ceste čez nadvoz nad AC izvoz Center v skupni površini 46.000 m2. 

  Na območju je skupaj 320 vrtičkov. Vrtički so različnih velikosti od 25 do 75 m2. Opis območja: urejene lope za shranjevanje orodja, nadstrešnica nad lopami za zbiranje vode, vsak vrtiček ima svoj kompostnik. 

  Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa.

 • Vrtički na Ježici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 165.832 €

  Urejeno območje za vrtičke je ob Kamniški progi oz. nasproti blokovskega naselja Glinškova ploščad in ima skupno površino 20.654 m2.

  Na območju je 258 vrtičkov. Območje je razdeljeno na dva dela in sicer zgornji del, na katerem je 208 vrtičkov, od tega en vrtiček meri 20 m2, ostali pa so v velikosti od 43 m2 do 79 m2.  Spodnji del ima 50 vrtičkov, kjer jih 40 meri 49 m2, ostali pa so do velikosti 72 m2. Območje je ograjeno. 

  Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.
  Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa. 

 • Vrtički v Dravljah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 334.425 €

  Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Pečnikovi in Regentovi cesti na območju Dravelj v skupni površini 5.566 kvadratnih metrov. 

  Na območju je 51 vrtičkov različnih velikosti od 50 m2 do 121 m2. Območje je ograjeno. Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik. Znotraj območja je urejeno otroško igrišče. 

  Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. Obratovalni stroški na območju zajemajo: strošek upravnika, redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin (obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička). 

 • Vrtički v Štepanjskem naselju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 96.600 €

  Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Štepanjskem nabrežju oz. ob Grubarjevem prekopu v skupni površini 2.500 m2. 

  Na območju je 14 vrtičkov različnih velikosti, od 81 m2 do 128 m2. Območje je ograjeno. Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik. Znotraj območja je urejeno otroško igrišče. 

  Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški (stroški upravnika ter redna vzdrževalna dela). Obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička.