Miklošičev park

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Prenovili smo Miklošičev park

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.084.861 €

  Navedena vrednost je brez DDV

  Zaključili smo obnovo Miklošičevega parka, ki je potekala pod pogoji in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Zavoda RS za varstvo narave. Uredili smo tlake in javno razsvetljavo ter poskrbeli za zasaditev zelenja in ureditev zelenih površin.
  Na robu parka ob Tavčarjevi in Dalmatinovi ulici so po novem dolge betonske klopi, v parku pa nove klopi z LED-svetilkami. Robniki med pločnikom in cestiščem Tavčarjeve ulice so na odseku med Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico v nivoju vozišča.

  V okviru projekta smo prenovili tudi Tavčarjevo ulico ter križišči Tavčarjeve z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico, izvedli smo izboljšave za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prometa ter obnovili vozišče. Pomembna pridobitev je krožišče na stiku Dalmatinove ulice, Ulice Komenskega, Kolodvorske in Tavčarjeve ulice, ki nadomešča trikotno križišče ter omogoča boljši pretok prometa in vodenje kolesarjev. Uredili smo taktilne poti za slepe in slabovidne, postavili 68 novih stojal za kolesa in uredili parkirna mesta za električna vozila.

 • Obnovili smo vremensko hišico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 12.594 €

  Projekt obsega obnovo vremenske hišice.