Miklošičev park

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Zaključili smo obnovo Miklošičevega parka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Zaključili smo obnovo Miklošičevega parka, ki je potekala pod pogoji in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Zavoda RS za varstvo narave. Uredili smo tlake in javno razsvetljavo ter poskrbeli za zasaditev zelenja in ureditev zelenih površin.
  Na robu parka ob Tavčarjevi in Dalmatinovi ulici so po novem dolge betonske klopi, v parku pa nove klopi z LED-svetilkami. Robniki med pločnikom in cestiščem Tavčarjeve ulice so na odseku med Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico v nivoju vozišča.

 • Obnovili smo vremensko hišico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 12.594 €

  Projekt obsega obnovo vremenske hišice.