Nakup defibrilatorjev in brezplačne delavnice za njihovo pravilno rabo