Nelegalno odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest

izvedeno

Vrednost projekta: 1.200.000 €

Zaključek projekta: 2017

Opis projekta

Z odstranjevanjem nelegalnih odlagališč gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli leta 2009 na osnovi popisov in interaktivne podatkovne baze. Od leta 2009 smo odstranili 623 ton azbestnih odpadkov in 86.400 ton gradbenih odpadkov, za kar smo skupaj namenili več kot 1,2 milijona evrov. V obdobju odstranjevanja smo sanirali večja območja (Tomačevo, Žale, Vrhovci in Rakova jelša), pa tudi številne manjše lokacije. Z veseljem opažamo, da je tovrstnih nelegalnih odlagališč vsako leto manj.