Uredili smo cesto Javor - Ravno Brdo

izvedeno

Vrednost projekta: 480.000 €

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Uredili smo cesto v dolžini dveh kilometrov, ki vključuje izgradnjo spodnjega ustroja ceste, prepustov, elementov odvajanja meteornih vod, zgornjega ustroja ceste – asfaltiranje vozišča in ureditev brežin.

Projekt vključuje

 • Uredili smo cesto Javor - Ravno Brdo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 480.000 €

  Uredili smo cesto v dolžini dveh kilometrov, ki vključuje izgradnjo spodnjega ustroja ceste, prepustov, elementov odvajanja meteornih vod, zgornjega ustroja ceste – asfaltiranje vozišča in ureditev brežin.

  Dela je v dveh mesecih in pol izvedlo podjetje KPL d.o.o.