Plaža Sava

izvedeno

Vrednost projekta: 270.000 €

Opis projekta

Na Ježici, v bližini teniških igrišč, ob stopenjskem jezu, smo uredili Plažo Sava.

Plaža leži na območju Nature 2000, naravne vrednote Sava in ekološko pomembnega območja, na katerem so posegi zelo omejeni, zato smo v okviru ureditve lahko sanirali brežino, uredili t.i. kranjsko
steno, ki utrjuje brežino na tem območju, uredili dostop do vode in postavili betonske ležalne ploščadi za sončenje. Ob tem smo vzpostavili tudi dostop za intervencijo (gasilce), ki ga do zdaj ni bilo. Plaža je namenjena sončenju, in ni kopališče.

Na plaži Sava smo postavili zunanje ekološko stranišče, ki ga je razvilo podjetje KakisPozitivne sanitarije Kakis temeljijo na konceptu kompostnih sanitarij, kar pomeni, da se blato lahko predela v gnojilo ali v biomaso za gretje. 'Kakisi', ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva, sicer že stojijo v več slovenskih mestih.