Javna otroška igrišča v Ljubljani

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana posebno skrb namenjamo prav otrokom, kajti če je mesto urejeno po meri otroka, je prijazno tudi vsem drugim. Tako vsako leto obnovimo (cca. 15) ali na novo uredimo več igrišč, pri čemer lahko posebej izpostavimo čudovita nova obsežna igrišča v parku Kodeljevo, parku Muste in Šmartinskem parku, kjer so igrala prilagojena tudi otrokom z gibalnimi oviranostmi.

Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost, zato vgrajujemo otroška igrala s certifikatom, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok. Igrala so odporna na zimski mraz in prav tako na poletno vročino, torej so uporabna v vseh letnih časih.

Vsa javna otroška igrišča so brezplačno dostopna vsem, tako da vsem otrokom omogočamo igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Zabavna predvsem pa varna igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju otroških igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč, zato redno tedensko pregledujemo igrala na vseh 218 otroških igriščih. Za vzdrževanje otroških igrišč skrbi javno podjetje VOKA SNAGA.

Tri kategorije otroških igrišč

Na otroških igriščih pobiramo smeti, praznimo koše, pometamo tlakovane površine, kosimo travo, grabimo listje in vzdržujemo igrala ter parkovno opremo. Redno tedensko pregledujemo igrala na vseh otroških igriščih. Vsa javna otroška igrišča so vključena v plan rednega vzdrževanja. Pogodbeni izvajalec je JP Voka Snaga. Letni stroški z vzdrževanjem otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah je približno 700.000 EUR.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

 • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan,
 • V drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden,
 • V tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo. To so manjša igrišča v soseskah, kjer je predvideno vzdrževanje enkrat do dvakrat tedensko. 

Seznam otroških igrišč najdete tukaj.

Projekt vključuje

 • Obnovili smo otroško igrišče na Flandrovi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Stara igrala smo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova. Igrišče ima novo dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

 • Otroško igrišče Bonifacija 5 je obnovljeno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Stara igrala smo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova igrala: gugalno košaro, prevesno gugalnico, igralno kletko, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

 • Prenovljeno otroško igrišče Prušnikova 9

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Stara igrala bomo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova igrala: dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

 • Otroško igrišče Novo Polje cesta IV/64 je prenovljeno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Stara igrala smo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili novo prevesno gugalnico, igralno kletko, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo. Zadržali smo le staro dvodelno gugalnico.

 • Obnovili smo otroško igrišče na Cesti 24. junija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Prenovili smo otroško igrišče na Cesti 24. junija. Stara igrala smo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova igrala: gugalnico dvojno, previsno gugalnico, plezalni stolp s toboganom ter vzmetno igralo.

 • Obnavljamo tudi otroško igrišče na Majaronovi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Stara igrala so bila dotrajana, zato smo jih odstranili in namestili nova: dvojno gugalnico, previsno gugalnico, plezalni stolp s toboganom ter vzmetno igralo.

 • Uredili smo novo otroško igrišče Galjevec

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Na zeleni površini ob Ulici borcev za severno mejo smo na pobudo tamkajšnjih prebivalcev uredili novo otroško igrišče. Na igrišču smo prav tako namestili pet igral ter parkovno opremo (klopi in koši). 

 • Nova igrala v Novih Jaršah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  V okviru ureditve otroškega igrišča ob Clevelandski 21 smo uredili varnostno podlago iz proda skladno z veljavnimi standardi, namestili pet igral, dve klopi in koš za smeti. 

 • Vzpostavili smo novo otroško igrišče v Murglah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 8.000 €

  Na pobudo ČS Trnovo smo uredili novo otroško igrišče v Murglah. Na travnato površino smo namestili igrala z varnostno podlago, skladno s standardi za varno igro otrok, klopi in koš za smeti.

 • Prenovili smo otroško igrišče v parku Kodeljevo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 540.000 €

  Navedena vrednost je pogodbena vrednsot investicije z DDV.

  V veliko mestno igrišče, ki leži v nekdanjem grajskem parku, smo v okviru prenove namestili nova kakovostna igrala za otroke ter parkovno opremo (površina: 10.000 m2).

 • Tla otroških igrišč javnih vrtcev in osnovni šol v Ljubljani neonesnažena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 44.415 €

  V preteklih letih smo preverili kakovost tal 95 otroških igrišč javnih vrtcev v MOL ter 32 otroških igrišč javnih osnovnih šol. Na slednjih prekoračitve kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh niso bile ugotovljene, na igriščih javnih vrtcev pa smo ugotovili 4 prekoračitve, pri čemer smo tla takoj tudi ustrezno sanirali. Na teh lokacijah je bil vzrok onesnaženosti nasutje že onesnažene, od drugod pripeljane zemljine v preteklosti.

 • Postavili smo novo igrišče v Trnovskem pristanu

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 18.000 €

  Projekt obsega postavitev novega igrišča.

 • Novo igrišče ob Klemenovi ulici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 6.500 €

  Projekt obsega postavitev novega igrišča.

 • Prenova igrišča na Trgu 9. maja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 181.000 €

  Idejno zasnovo za prenovo je izdelala skupina krajinskih arhitektk LUZ-a (Maša Šorn, Klara Sulič, Nika Cigoj, Tanja Maljevac in Maja Simoneti), ki so igralni prostor za ograjo, po posvetu z uporabniki, namenile mlajšim otrokom.

  Peščeni igralni otoki, ki so obrobljeni z ladijsko vrvjo in vpeti v kovinske utore, so med drevesi razporejeni na eliptično potezo, določeno s tlakovano površino in posameznimi skalami in čoki. Med bolj klasično opremo, kot so peskovnik, prevesnica, tobogan ali vrtiljak, so novost predvsem glasbena igrala, dendrofon, telefonček, nihajne krogle in kalejdoskop.
  Igrala so razvili in izdelali v vodilnem evropskem podjetju za izdelovanje igral Richter Spielgerate v Nemčiji.

  Čez park smo uredili tudi novo asfaltno pot, namestili nove klopi in zasadili nekaj trajnic, igrišče pa je ograjeno z novo ograjo.

 • Prenova igrišča v Parku slovenske reformacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 118.775 €

  Projekt obsega prenovo igrišča (nasutje peščene podlage, dodatna ozelenitev, namestitev novih igral, sanacijo diagonalne pešpoti).

 • Prenova otroškega igrišča ob Ulici bratov Jančar

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 11.750 €

  Projekt obsega prenovo (nasutje nove peščene podlage, dodatna ozelenitev, namestitev novih igral in parkovne opreme).