Cesta španskih borcev

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Nova ureditev ob Cesti španskih borcev za višjo kakovost življenja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.754.166 €

  vrednost je brez DDV.

  Obnova prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju Ceste španskih borcev je potekala v sklopu prenove obstoječega naselja na tej lokaciji, ki jo izvaja Javni stanovanjski sklad MOL.

  Uredili smo meteorno kanalizacijo, obnovili vodovod, plinovod, prestavili smo električna omrežja, sanirali brežine ter uredili javne površine – ceste, dodatna parkirišča, novo otroško in športno igrišče ter vrtičke in zelenice. Otroci so dobili kakovostna igrala, med njimi plezala, tobogane in gugalnice. Namestili smo tudi klopi in uredili okolico.

  Ob novi krožni cesti so za prebivalce naselja urejena parkirna mesta z nadstrešnicami in lopami ter vrtički. Obiskovalcem so namenjena nepokrita parkirna mesta. Notranjost naselja je po novem zaprta za motorni promet (razen za intervencijo), saj smo želeli tamkajšnjim stanovalcem omogočiti bolj kakovostno bivanje.

  Za obnovo prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo je bilo porabljenih dobrih 1,7 milijona evrov brez DDV, za izvedbo parkirnih mest z nadstrešnicami in lopami ter za izvedbo vrtičkov pa slabih 1,3 milijona EUR brez DDV. Vsa dela je izvedla družba KGG d.o.o.

  Več o projektu +

  Prenova naselja Cesta španskih borcev

  Marca 2021 smo začeli z izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prenovo in dozidavo 36 stanovanjskih enot v lasti JSS MOL.

  V sklopu prenovitvenih del smo do konca leta 2021 prenovili 10 stanovanjskih enot, v letu 2022 pa načrtujemo prenovo 16 stanovanjskih enot. Preostale stanovanjske enote (10) pa bomo prenovili do avgusta 2023.

  Borc – nov družabni prostor za mlade

  Ob Cesti španskih borcev stoji tudi skupnostni center Borc, ki je nastal iz odsluženega avtobusa št. 401, in predstavlja odprt prostor za delo in druženje.

  Še lani je bila soseska ob Cesti španskih borcev siva cona mesta in pri Mladih zmajih so razmišljali o predelavi avtobusa v trajnostno delovno-družabni prostor. Raziskava je namreč pokazala, da obstaja velika potreba po začasni rabi prostorov, izkušnje s terena pa so osvetlile potrebe prebivalcev soseske po učni pomoči in prostoru za druženje. Ob široki podpori Mestne občine Ljubljana, javnega podjetja LPP ter drugih javnih podjetij in zavodov smo našli skupni imenovalec v krepitvi znanja, z namenom enakih možnosti, zmanjševanja segregacije in družbene izključenosti.

  V manj kot letu dni je uspelo vzpostaviti podporno okolje, ki:
  - spodbuja in usmerja v znanje in veščine,
  - nudi dostopnost do znanja, učnih metod in orodij,
  - razvija drugačen, odgovoren in zabaven odnos do znanja,
  - nudi podporo za višjo formalno izobrazbo v soseski ter
  - gradi in živi skupnost.

  Učna izkušnja za mlade, po načelih mentorstva ter sodelovalnih pristopov

  Avtobus je soseski na obrobju mesta dodal vrednost s svojo pojavnostjo in živahnostjo mladostne energije. Sama predelava avtobusa je potekala v tesnem sodelovanju z LPP, lokalno skupnostjo in Zavodom Rompom, pozornost in zanimanje pa je pritegnila že v procesu nastajanja. Rokodelsko in dekorativno so se aktivirali tudi mladi prebivalca naselja, ki so Borca vzeli za svojega, sodelovali pri njegovem nastajanju in tako pustili lasten pečat za dobro soseske.

  Danes skupnostni center Borc predstavlja platformo za razvoj multifunkcijskih veščin in pridobivanje znanja ter izkušenj. Rdeča nit je povezovanje, opolnomočenje in združevanje ustvarjalnih mladih, z namenom razvoja skupnosti, krepitve kreative ter soustvarjanju pozitivnih učinkov na sosesko in prebivalce.

  Aktivna spodbuda k samostojnim odločitvah in prevzemanju odgovornosti

  Borc vsebinsko nagovarja potrebe prebivalcev in jih povezuje s potrebami mladih ustvarjalcev po začasnih prostorih v mestu. Vrata so odprta vsak ponedeljek in petek popoldne. Program je trenutno zasnovan na treh vsebinskih stebrih: hrana in druženje, kultura in zabava ter učna pomoč in znanje. Podpora, prejeta s strani programa Evropska solidarnostna enota, skupini mladih omogoča izvajanje učne pomoči, gastronomskih in freestyle delavnic.

  Borc opogumlja ter opozarja vpletene, da živijo in delujejo v odprtem in raznolikem, multikulturnem okolju. Preko organizacijske komponente, sodelovalnih pristopov in aktivnega vključevanja spodbuja družbeno angažirano delovanje mladih Ljubljančanov in Ljubljančank.

  Namenjen je mladim v Kašlju in njihovim družinam. Po načelih souporabe je na voljo tudi širši lokalni skupnosti v četrtni skupnosti Polje, izvajalcem raznolikih izobraževalnih aktivnosti v Ljubljani ter mladim ustvarjalcem, ki predajajo svoje znanje dalje.