Gradimo novo sosesko Rakova Jelša II

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Gradimo stanovanjsko sosesko Rakova Jelša II

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Javni stanovanjski sklad MOL gradi v naselju Rakova jelša v Ljubljani novo stanovanjsko sosesko Rakova jelša II, s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo. Površina območja za gradnjo je 24.365 m2.

  Zgrajenih bo pet večstanovanjskih objektov s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji in samostojen nestanovanjski objekt, v katerem bodo urejeni prostori lokalne skupnosti, dva poslovna prostora in transformatorska postaja. Bruto tlorisna površina večstanovanjskih objektov je skupaj 15.688 m², neto tlorisna površina je skupaj 12.928 m². Bruto tlorisna površina večnamenskega objekta je skupaj 502 m², neto tlorisna površina je skupaj 423 m².

  Objekti so podolgovate zasnove in so umeščeni v prostor tako, da bo med njimi urejena skupna zelena površina, ki bo na mestih prekinjena s tlakovanimi površinami (dvorišči) namenjenimi igri in druženju. Ob Poti na Rakovo jelšo bo urejen trg, na katerega se bo programsko navezoval večnamenski objekt. Dostopi na lokacijo bodo organizirani po dveh vzporednih ulicah, ob katerih bo urejen drevored in parkirna mesta. Na terenu bo urejenih 183 parkirnih mest.

  Gradnja, ki jo izvaja podjetje VG5 d.o.o., po načrtih NAVA arhitekti d.o.o. in ostalih sodelujočih projektantov, se je začela v avgustu 2020. Zaključek gradnje je predviden spomladi 2023.

  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je za finančno realizacijo projekta pridobil dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 in posojilo SID banke.