Nova stanovanjska soseska Rakova Jelša II

izvedeno

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Zgradili smo novo stanovanjsko sosesko Rakova Jelša II

  izvedeno

  Leto zaključka: 2023

  Med ulico Pot na Rakovo jelšo in Ljubljanico smo odprli novo stanovanjsko sosesko Rakova jelša II s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.

  V petih večstanovanjskih stavbah je 156 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega 16 stanovanj za gibalno ovirane osebe. Del soseske je tudi samostojna pritlična večnamenska stavba s prostori lokalne skupnosti, dvema poslovnima prostoroma in novo transformatorsko postajo.

  Med večstanovanjskimi stavbami, ki imajo ravno ozelenjeno streho, smo uredili veliko zeleno skupno površino z dvorišči, namenjenimi igri in druženju. Ob Poti na Rakovo jelšo stoji nov trg, ki nudi prostor za druženje in dogodke na prostem. Dostopi na lokacijo so organizirani preko dveh cest, ob katerih je drevored in 183 parkirnih mest.

  Več o projektu +

  Vrednost investicije


  Celotna vrednost investicije Rakova jelša II znaša po še nezaključenem končnem obračunu 22,5 milijonov EUR (z DDV).

  Za realizacijo gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana pridobil ugodna dolgoročna posojila, in sicer 7.000.000 EUR od Stanovanjskega sklada RS (javni program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 2016 – 2020) in 6.000.000 EUR od Slovenske izvozne in razvojne banke (financirano iz sredstev Evropske investicijske banke in iz sredstev Banke Sveta Evrope).

  Investitor transformatorske postaje je Elektro Ljubljana, d.d.