Novi center Povšetova

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

  • Zgradili bomo nova neprofitna stanovanja

    v teku

    Leto zaključka: 2026

    Ob Povšetovi ulici načrtujemo izgradnjo nove stanovanjske soseske s 360 neprofitnimi najemnimi stanovanjskimi enotami, podzemno garažo ter zunanjo prometno in komunalno infrastrukturo. V pritličju ob Povšetovi ulici je predviden nestanovanjski program, po vzorih iz tujine pa bo v območje umeščen urbani zbirni center JP VO-KA Snaga s spremljevalnimi dejavnostmi. Na javnem urbanistično-arhitekturnem natečaju sta bila izbrana strokovno najprimernejša zasnova ureditve območja in izdelovalec projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko.