Novo Polje

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Gradnja kanalizacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 1.900.000 €

  Navedena vrednost z DDV je skupna pogodbena vrednost investicije za MOL in JP VO-KA.

  Projekt je obsegal gradnjo kanalizacije za odpadno in padavinsko vodo na Cesti X in Zdešarjevi ulici, gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na Arničevi ulici ter gradnjo oziroma obnovo vodovoda na vseh treh ulicah.

 • Urejanje območja naselja Novo Polje - 1. faza, 2. etapa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 608.406 €

  Navedena vrednost je vrednost končne situacije.

  Projekt je obsegal gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo cest z odvodnjavanjem, javne razsvetljave, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda po naselju Novo Polje c. XVII, XVIII, XIX in XXI.

 • Urejanje območja naselja Novo Polje - 1. faza, 1. etapa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 716.630 €

  Navedena vrednost je vrednost končne situacije.

  Projekt je obsegal gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo cest z odvodnjavanjem, javne razsvetljave, obnovo vodovoda, izgradnjo plinovoda po naselju Novo Polje c. IX, XII z odcepi, XVI in Cesti v Zajčjo dobravo. Na cesti Novo Polje cesta XII je na delu zemljišča, katerega lastnik je MOL, urejeno parkirišče in zgrajen pločnik.

 • Plinovod Novo Polje, cesta VIII

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 113.427 €

  Projekt je obsegal gradnjo plinovoda.