Obnova Vodnikove domačije

v teku

Zaključek projekta: 2024

Opis projekta

Osnovni vsebinski področji, ki ju zajema programsko upravljanje Vodnikove domačije, sta prezentacija in popularizacija dediščine Valentina Vodnika ter promocija knjige, literature in slovenskega jezika v kontekstu projekta Ljubljana - Unescovo mesto literature. Program vsebuje tudi druge prireditvene, produkcijske in izobraževalne vsebine s področja umetnosti in kulture, ki so v skladu s programskimi smernicami prijavitelja.

Mestna občina Ljubljana od leta 2012, ko se je v Vodnikovi domačiji začela odvijati kulturna dejavnost, objekt postopoma ureja (priklop na plin, notranja osvežitev, strojne in elektro inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema...). Temeljni razlog za celovito obnovo je dejstvo, da Vodnikova domačija ni bila temeljito prenovljena že od 80. let prejšnjega stoletja, kar se pozna na samem objektu. Leta 2014 smo zato opravili temeljit pregled stanja in ugotovili, da je nujno potrebno urediti požarno varnost (izgradnja požarnih stopnic), da sta glavna stavba in hiša Pri kamnitni mizi potrebna statične in protipotresne utrditve, da je potrebno obnoviti fasado in stavbno pohištvo ter urediti odvode meteorne vode.

Z obnovo Vodnikove domačije bomo predvidoma pričeli jeseni 2022 in jo dokončali predvidoma v prvi polovici leta 2023.

Program dogodkov lahko spremljate na FB strani zavoda Divja misel.

Projekt vključuje

 • Vodnikovo domačijo bomo celovito obnovili

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Konec januarja 2023 smo začeli s celovito prenovo Vodnikove domačije.
  Prenova je potrebna tako z gradbenega kot s funkcionalnega vidika. Stavbni kompleks obsega tri objekte: Domačijo, ki je glavni objekt, Hišo pri kamniti mizi na dvoriščnem delu in Kotlovnico za stavbo Domačije. Predvidena je statična sanacija stavbe Domačije, prenova vseh instalacij ter posegi, ki bodo izboljšali požarno varnost, univerzalno dostopnost in funkcionalno zasnovo stavbnega kompleksa.
  Za zagotovitev požarne varnosti in boljše funkcionalnosti bo zgrajeno novo stopnišče med nadstropjem in mansardo ter zunanji gank (na historični poziciji) s stopnicami do pritličja ob zahodni fasadi. Izvedeni bosta statična sanacija objekta in hidroizolacija objekta. Odstranjen in na novo izveden bo fasadni omet, ki je poškodovan in razpokan. Zamenjana bo strešna kritina in dodana toplotna izolacija ostrešja. Hiša pri kamniti mizi bo v celoti porušena in rekonstruirana v enakih gabaritih in izgledu. V Kotlovnici bodo izvedeni samo manjši posegi znotraj objekta. Prenova bo obsegala ureditev notranjosti objekta, sanacijo instalacij in menjavo strešne kritine.

  Načrtovana je tudi celovita zunanja ureditev kompleksa Vodnikove domačije. 

 • Podstrešna dvorana Vodnikove domačije je obnovljena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 38.244 €

  Projekt obnove podstrešne dvorane obsega izolacijo in izvedbo elektroinštalacije.

 • Obnova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 24.042 €

  Vrednost obnove in opreme.

  Programski upravitelj je na podlagi javnega razpisa nevladna organizacija Divja misel (do 31. decembra 2015).

 • Vodnikovo domačijo smo obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 87.472 €

  Mestna občina Ljubljana od leta 2012, ko se je v njej začela odvijati kulturna dejavnost, objekt postopoma ureja (priklop na plin, notranja osvežitev, strojne in elektro inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema...).

  Programski upravitelj je na podlagi javnega razpisa nevladna organizacija Hanna's atelje sonoričnih umetnosti (do 1. aprila 2015).