Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje

v teku

Zaključek projekta: 2007