Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin z zemljišč v lasti MOL

v teku

Vrednost projekta: 163.000 €

Zaključek projekta: 2017

Opis projekta

Tudi v Mestni občini Ljubljana se soočamo z razširjanjem invazivnih tujerodnih vrst. Največ pozornosti namenjamo zdravju škodljivim rastlinam, na primer ambroziji (Ambrosia artemissifolia), orjaškemu deženu (Heracleum mantegazzianum) in sirski svilnici (Asclepias syriaca), v zavarovanih območjih pa tudi velikemu pajesnu (Ailanthus altissima) in japonskemu dresniku (Fallopia japonica).

Prvi v Sloveniji smo natisnili 3D primerek ambrozije, s katerim nadgrajujemo ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti. Prav tako smo na območju Grajskega griča vzpostavili laboratorij na prostem, kjer testiramo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika.

Za odstranjevanje izbranih invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana smo do danes namenili 163.000 evrov. Ozaveščanje prebivalcev o škodljivosti invazivnih tujerodnih rastlin izvajamo v okviru kampanje Rokavice gor.