OŠ Bežigrad

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Hišniško stanovanje smo spremenili v prostor jutranjega varstva

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 74.222 €

  Projekt obsega prenovo hišniškega stanovanja v prostor jutranjega varstva in kabinetov z dobavo in montažo opreme.

 • Izvedli smo tehnološke ukrepe v okviru projekta EOL-1.

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 36.791 €

  Projekt obsega izvedbo tehnoloških ukrepov v okviru projekta EOL-1.

  Projekt smo izvedli v javno zasebnem partnerstvu med MOL in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.

  Zasebni partner je v investicijo vložil dodatnih 38.293 €.

 • Izvedli smo 3. fazo urejanja igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 17.109 €

  Projekt obsega nadaljevanje fazne obnove - 3. faza vključuje ureditev igrišča. Sredstva so se zagotovila z donacijo, Mestna občina Ljubljana je krila le stroške projektne dokumentacije in nadzora.

 • Dokončali smo 2. fazo ureditve igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 55.471 €

  Projekt obsega dokončanje 2. faze ureditve igrišča.

 • Uredili smo igrišče (2. faza urejanja), parkirišče in drugo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 94.678 €

  Projekt obsega ureditev igrišča, parkirišča in uvoza ter ureditev izhodov iz učilnic razredne stopnje na igrišče šole.

 • Obnovili smo sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 52.538 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij pri telovadnici.

 • Izdelali smo dokumentacijo za obnovo igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 11.482 €

  Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za obnovo igrišča.

 • Uredili smo igrišče za razredno stopnjo (1. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 49.712 €

  Projekt obsega 1. fazo obnove igrišča za razredno stopnjo.

 • Zamenjali smo okna (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 98.786 €

  Projekt obsega zamenjavo oken (zadnja faza severni del).

 • Zamenjali smo okna (1. faza), električno napeljavo v jedilnici, uredili prostor za jutranje varstvo in drugo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 202.082 €

  Projekt obsega 1. fazo zamenjave oken na južni strani z namestitvijo senčil, v jedilnici zamenjavo električne napeljave ter ureditev stropa in razdelilne linije, postavitev odra za prireditve, ureditev prostora za jutranje varstvo in nadstreška nad vhodnim delom.

 • Centralno kuhinjo smo celovito obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 499.683 €

  Vrednost projekta je z DDV.

  Projekt obsega celovito obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme. 

 • Postavili smo ograjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 85.410 €

  Vrednost projekta je z DDV.

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča.