OŠ Bičevje

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V Mestni občini Ljubljana ves čas skrbimo za kakovostno vzgojo in izobraževanje. Da bi našim učencem zagotavljali visok standard poučevanja in boljše prostorske možnosti, bomo s 1. septembrom 2020 OŠ Bičevje pripojili k OŠ Kolezija. 

Več o razlogih pripojitve si lahko preberete tu.

Projekt vključuje

 • Interventno smo obnovili tlake

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 94.453 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega interventno obnovo tlakov in talnih razvodov specialne učilnice za matematiko z zamenjavo opreme (mize in omare), zamenjavo svetil in ureditve električne instalacije z zamenjavo svetil in sanacijo puščanja glavne vodovodne cevi ob Gerbičevi z montažo regalov za arhiviranje in popravilo na sistemu ogrevanja.

 • Celovito smo obnovili specialno učilnico in kabinet

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 96.288 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega celovito obnovo specialne učilnice in kabineta z zamenjavo dotrajane opreme ter zamenjavo dotrajane opreme v specialni učilnici (matematika, fizika).

 • Zamenjali smo svetila

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 56.385 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega zamenjavo svetil in nakup ognjevarnih omar.

 • Uredili smo tlak pred telovadnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 34.810 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega ureditev tlaka pred telovadnico in izdelavo projektne dokumentacije ter sanacijo strelovoda.

 • Obnovili smo električno inštalacijo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 49.062 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega obnovo električne instalacije ter celostno zamenjavo luči po inšpekcijski odločbi.

 • Izvedli smo interventni poseg na objektu

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 11.211 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega interventni poseg na objektu ter študijo, vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli.

 • Kuhinja in jedilnica sta po obnovi postali vesel in svetel prostor

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 737.978 €

  Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije, obnovo kuhinje z obnovo tlakov jedilnice, obnovo strehe nad jedilnico, zamenjavo opreme v kuhinji in jedilnici.

  Več o projektu +

  Prenova kuhinje in jedilnice v prostorih Osnovne šole Bičevje je obsegala zamenjavo vse infrastrukture v delu objekta, preureditev prostorov, zamenjavo vseh elementov tehnologije in posodobitev jedilnice.

  Prenova kuhinjskih prostorov je bila predvsem tehnološko zaznamovana, prenova jedilnice pa je bila usmerjena v raziskovanje volumna, barv, svetlobe ... Rezultat je vesel, svetel in svež prostor.

 • Obnovili smo tudi dve telovadnici in knjižnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 146.060 €

  Projekt obsega celovito obnovo velike in male telovadnice z obnovo shrambe za telovadno orodje in prostora za fitnes, ureditev zunanjega vhoda v telovadnico, nadzor ter obnovo strehe nad telovadnico.

 • Na igrišče smo postavili plezalo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.525 €

  Projekt obsega nakup in postavitev igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje.

 • Sanitarije (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 78.052 €

  Projekt obsega ureditev sanitarij (končna faza).

 • Obnovili smo sanitarije in okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 285.972 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij (dekliške in fantovske) ter zamenjavo oken.

 • Obnovili smo učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 230.924 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega 50 % sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja, obnovo učilnic v pritličju z obnovo električne instalacije, delno zamenjavo opreme, ureditev sanitarij pred telovadnico, ureditev strelovoda, interventno popravilo strehe.

 • Strelovod, kuhinjski kotel, mize, radiatorji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 26.576 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega ureditev strelovodov, zamenjavo kuhinjskega kotla, zaščito radiatorjev na enoti Bonifacija in zamenjavo miz v jedilnici.