OŠ Božidarja Jakca

v teku

Zaključek projekta: 2016

Opis projekta

NULL

Projekt vključuje

 • Igrišče, dvorišče in oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 80.091 €

  V letu 2016 smo postavili ograjo okoli šolskega zemljišča in namestili vrtiljake, sanirali smo kanalizacijo na dvorišču šole, sofinancirli ureditev vetrolova in zamenjali vrata po požaru. Sredstva za izvedbo slednjega je zagotovila tudi zavarovalnica.
  V letu 2016 smo prav tako sofinancirali zamenjavo šolskega kombija za prevoz hrane v višini 50%.

 • Tlaki, okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 83.945 €

  Projekt obsega interventno sanacijo jamastih tlakov in zamenjavo oken.

 • Streha, garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 77.775 €

  Projekt obsega interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici in zamenjavo opreme garderob ter obnovo sanitarij pri telovadnici.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 24.112 €

  Projekt obsega interventno sanacijo zamakanja strehe in stene v telovadnici, nadzor.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.293 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken - končna faza, nadzor (nujno puščanje in velike izgube toplote).

 • Zaklonišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 34.682 €

  Projekt obsega končno fazo ureditve zaklonišča.

 • Kuhija, okna (2.faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 564.643 €

  NULL

  Projekt obsega obnovo centralne kuhije, zaključek II. faza menjave oken.

 • Ograje, okna (1. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 180.251 €

  NULL

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča in 1. fazo zamenjave oken.