OŠ Danile Kumar

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Izvedli bomo celovito prenovo stavbe I

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Izvedli bomo celovito prenovo stavbe I. OŠ Danile Kumar.

 • Na OŠ Danile Kumar smo obnovili kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 1.600.000 €

  Obnovili smo kuhinjo, ki obsega 222,75 m2. Šolo obiskuje 972 učencev in vsak dan 12 kuhinjskih delavcev pripravi 40 zajtrkov, 940 dopoldanskih malic, 1.314 kosil (912 za domače učence in 402 za učence OŠ Majde Vrhovnik) ter 365 popoldanskih malic.

 • V telovadnici smo zamenjali svetila

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 9.787 €

  V telovadnici smo zamenjali svetila.

 • Stavbo II OŠ Danile Kumar smo energetsko obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 335.941 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo stavbo II OŠ Danile Kumar celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Izolacijo smo, skladno s PURES, namestili na zunanjih stenah.

  Izolacija stropa neogrevane kleti: Na strop kleti smo položili toplotno izolacijo.

  Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili toplotno izolacijo skladno s PURES.

  Sanacija podpostaje: Izvedli smo celovito prenovo toplotne podpostaje.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Na radiatorje smo namestili termostatske ventile.

  Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 8

 • Uredili smo nov vetrolov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 40.000 €

  Zaradi povečanega vpisa smo uredili nov vetrolov.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 70.712 €

  Projekt obsega izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev novih učilnic, pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa (predelava obstoječih prostorov), dokup in zamenjavo opreme ter razširitev jedilnice.

 • Kotlovnica, stavba

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 98.897 €

  Projekt obsega obnovo toplotne postaje v stavbi III, ter zamenjavo vrat v stavbi I.

 • Učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 71.133 €

  Projekt obsega obnovo naravoslovne učilnice za kemijo in fiziko, nabavo in montažo opreme in digestorija.

 • Garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 37.276 €

  Projekt obsega obnovo garderob z zamenjavo garderobnih omar.

 • Električna instalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 23.324 €

  Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za ureditev električne instalacije za stavbo B.

 • Okna, tlaki (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 72.408 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken v stavbi I ter dokončanje/zamenjavo nevarnih tlakov po stopnicah stavba I in II, nadzor.

 • Garderobe, okna (1. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 151.967 €

  Projekt obsega delno zamenjavo garderob v kleti stavbe II. in 1. fazo zamenjave oken na stavbi I.

 • Streha, avla, garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 458.731 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehe na objektu, ureditev avle in garderob v stavbi II z zamenjavo opreme.

 • Sistem centralnega ogrevanja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 8.212 €

  Projekt obsega ureditev zaprtega sistema centralnega ogrevanja.