OŠ Dravlje

v teku

Zaključek projekta: 2014

Opis projekta

NULL

Projekt vključuje

 • Električne in strojne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 126.477 €

  Projekt obsega obnovo električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole ter prenovo strojnih instalacij.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.421 €

  Projekt obsega sanacijo ravne strehe in kupol.

 • Kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 16.633 €

  Projekt obsega sanacijo kanalizacije znotrja objekta.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 13.602 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja v knjižnici in učilnici, nadzor.

 • Zunanje stopnišče, klop, pitnik, odvodnjavanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.977 €

  Projekt obsega ureditev zunanjega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitev klopi in pitnika, tlak zunanji, nadzor, projekt ureditev stopnišča.

 • Ograja, okna, akustika, kuhinjski kotel, pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 159.394 €

  NULL

  Projekt obsega dokončanje ograje, dokončanje zamenjave oken, ureditev akustike v telovadnici, sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla in pomivalnega stroja.

 • Okna, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 196.556 €

  NULL

  Projekt obsega predzadnjo fazo zamenjave oken in postavitev ograje okoli šolskega zemljišča.

 • Kuhinjski kotel, centralno ogrevanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 20.001 €

  NULL

  Projekt obsega zamenjavo kuhinjskega kotla in popravilo centralnega ogrevanja.