OŠ Hinka Smrekarja

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

NULL

Projekt vključuje

 • Obnovili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 15.899 €

  Obnovili smo igrišče razredne stopnje ter zamenjali igrala in opremo.

 • Popravili smo vodovodno omrežje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 10.138 €

  Popravili smo vodovodno omrežje.

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 9.455 €

  Zaradi povečanega vpisa smo v jedilnici dokupili opremo.

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 5.000 €

  Zaradi povečanega vpisa smo zamenjali in dokupili opremo.

 • Stoli, mize

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 14.152 €

  Projekt obsega delno zamenjavo šolskih stolov in miz.

 • Pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 15.582 €

  Projekt obsega zamenjava pomivalnega stroja.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 23.427 €

  Projekt obsega ureditev ograje na severnem delu šolskega igrišča, nadzor.

 • Toplotna postaja, streha, klančina

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 197.060 €

  Projekt obsega ureditev toplotne postaje v starem delu objekta, menjavo azbestne strehe in ureditev klančine za dostop v skladišče.

 • Centralna napeljava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 4.979 €

  Projekt obsega interventno popravilo centralne napeljave.