OŠ Ketteja in Murna

izvedeno

Zaključek projekta: 2017

Projekt vključuje

 • Sanirali smo svetlobni jašek in uredili strelovodne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 25.793 €

  Sanirali smo svetlobni jašek in uredili strelovodne ter električne instalacije. Popravili smo tudi stopniščni vzpenjalec.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 12.024 €

  Projekt obsega zamenjavo pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko.

 • Senčila

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 35.974 €

  Projekt obsega namestitev žaluzij na južno stran objekta in nadzor.

 • Meteorna kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 16.631 €

  Projekt obsega sanacijo meteorne kanalizacije.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 11.406 €

  Projekt obsega zamenjavo opreme kabineta športne vzgoje, nadzor.

 • Radiatorji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 8.094 €

  Projekt obsega interventno zamenjavo radiatorjev.

 • Upravni del

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 14.964 €

  Projekt obsega projekt ureditve upravnega dela.

 • Električna instalacija, avla, garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 148.475 €

  Projekt obsega obnovo električnih instalacij in avle 1. nadstropja ter zamenjavo garderobnih omar v 1. nadstropju.

 • Garderobe, avla, učilnica, stranski vhodi, kanalizacija, streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 394.733 €

  Projekt obsega nadaljevanje obnove garderob in avle v 2. nadstropju ter ureditev petih učilnic z zamenjavo opreme, zamenjavo stranskih vhodov, interventno obnovo kanalizacije v pritličju in menjavo azbestne strehe na veliki telovadnici.

 • Centralno ogrevanje, kanalizacija, nadstrešek, vhodni vetrolov, električna instalacija, učilnice, garderobne omare, avla

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 239.383 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega interventno obnovo kinete centralnega ogrevanja, kanalizacije in ureditev nadstreška, obnovo vhodnega vetrolova, obnovo električne instalacije v pritličju, obnovo učilnic pritličja, zamenjavo garderobnih omar in opreme v avli pritličja.

 • Dimniška tuljava, stikalni bloki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 8.419 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega zamenjavo dimniške tuljave in ureditev stikalnih blokov.