OŠ Kolezija

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Uredili smo novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 134.083 €

  Nad telovadnico smo uredili novo učilnico. Ob šolski poti smo zamenjali zunanja svetila ter uredili še prezračevanje garderob.

 • Uredili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 287.595 €

  Na strehi novega prizidka smo uredili igrišče in kupili dostavno vozilo.

 • Dodatna dela na novem prizidku

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 16.035 €

  Projekt obsega ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka in ureditev akustike male telovadnice.

 • Prizidek za nove učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 1.277.329 €

  Projekt obsega izgradnjo prizidka za vzpostavitev novih učilnic, kabinetov, sanitarij. Uredili smo notranji atrij, ki je sedaj igralna površina, pripravili pa smo tudi streho prizidka za bodočo ureditev otroškega igrišča na strehi. Dve učilnici sta preurejeni v malo telovadnico.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 36.242 €

  Projekt obsega zamenjavo oken v telovadnici.

 • Učilnica (predelava)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.484 €

  Projekt obsega predelavo zbornice v učilnico.

 • Senčila, zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 32.882 €

  Projekt obsega namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor ter popravilo zamakanja strehe.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 7.154 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme v dveh razredih 1. triletja.

 • Električna inštalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 112.603 €

  Projekt obsega ureditev električne inštalacije v avlah z ureditvijo varnostne razsvetljave po celotnem objektu.

 • Fasada, hodnik, jedilnica, razredi, ograja, šolsko igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 390.445 €

  Projekt obsega zamenjavo steklene fasadne stene vhodnega dela, ureditev hodnika in jedilnice v pritličju, zamenjavo opreme jedilnice in dveh razredov, postavitev ograje okoli šolskega zemljišča, delno ureditev šolskega igrišča z novo stezo za tek, igrišč

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 93.014 €

  Projekt obsega predzadnjo fazo zamenjave oken.