OŠ Kolezija

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Zgradili bomo Malo šolo Kolezija

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Izvedli smo arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Osnovna šola Mala Kolezija, na katerem je prvo nagrado osvojil predlog doc. Primoža Hočevarja, univ. dipl. inž. arh., Damjana Kmetiča, univ. dipl. inž. arh., Tineta Brinca, mag. inž. arh., Lee Ograjšek, mag. inž. arh. in Matica Jonteza, mag. inž. arh.

  Natečajna naloga je predvidevala osnovno šolo z 10 učilnicami, prilagojenimi za delo z nižjimi razredi, njim pripadajočim programskim razširitvam v skupnih prostorih (igralnice, prostori za počitek…), delilno kuhinjo in jedilnico, vadbene prostore in vse upravne prostore. Del natečajne naloge je bila tudi ureditev okolice stavbe in tesna programska ter prostorska navezava med zunanjimi površinami in učilnicami.

 • Prenova šole se nadaljuje

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 7.256.172 €

  Navedena vrednost je brez DDV, od tega je 1.248.436 EUR sredstev EOL3

  Objekt na Splitski ulici smo celostno prenovili s statično, požarno in energetsko sanacijo ter z nadomestno gradnjo uredili likovni atelje, kabinete, knjižnico in garderobe; v teku sta še prenova in širitev telovadnice. Dela bodo predvidoma končana do konca julija 2022.

 • OŠ Kolezija - Splitska 13

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 6.085.462 €

  Obe navedeni vrednosti sta brez DDV; od tega EOL3 1.248.436.

  Objekt šole na Splitski 13 smo prenovili, ga statično in požarno sanirali ter uredili likovni atelje in kabinete. Rekonstruirali smo tudi garderobe in vzpostavili knjižnico ter prenovili telovadnico.

  Na lokaciji na Cesti v Mestni log pa smo uredili in prenovili nekdanjo kuhinjo, ki je zdaj centralna in šoli skupaj s kuhinjo na Splitski 13 omogoča samostojno zagotavljanje kakovostnih šolskih obrokov za tisoč učencev.

 • Uredili smo novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 134.083 €

  Nad telovadnico smo uredili novo učilnico. Ob šolski poti smo zamenjali zunanja svetila ter uredili še prezračevanje garderob.

 • Uredili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 287.595 €

  Na strehi novega prizidka smo uredili igrišče in kupili dostavno vozilo.

 • Dodatna dela na novem prizidku

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 16.035 €

  Projekt obsega ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka in ureditev akustike male telovadnice.

 • Prizidek za nove učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 1.277.329 €

  Projekt obsega izgradnjo prizidka za vzpostavitev novih učilnic, kabinetov, sanitarij. Uredili smo notranji atrij, ki je sedaj igralna površina, pripravili pa smo tudi streho prizidka za bodočo ureditev otroškega igrišča na strehi. Dve učilnici sta preurejeni v malo telovadnico.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 36.242 €

  Projekt obsega zamenjavo oken v telovadnici.

 • Učilnica (predelava)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.484 €

  Projekt obsega predelavo zbornice v učilnico.

 • Senčila, zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 32.882 €

  Projekt obsega namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor ter popravilo zamakanja strehe.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 7.154 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme v dveh razredih 1. triletja.

 • Električna inštalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 112.603 €

  Projekt obsega ureditev električne inštalacije v avlah z ureditvijo varnostne razsvetljave po celotnem objektu.

 • Fasada, hodnik, jedilnica, razredi, ograja, šolsko igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 390.445 €

  Projekt obsega zamenjavo steklene fasadne stene vhodnega dela, ureditev hodnika in jedilnice v pritličju, zamenjavo opreme jedilnice in dveh razredov, postavitev ograje okoli šolskega zemljišča, delno ureditev šolskega igrišča z novo stezo za tek, igrišč

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 93.014 €

  Projekt obsega predzadnjo fazo zamenjave oken.