OŠ Koseze

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Zgradili smo nov prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 681.585 €

  Navedena vrednost je brez DDV.

  Z izgradnjo prizidka je šola pridobila nove knjižnične prostore, ki ob sodobno zasnovanem prostoru za knjige in multimedijo ter za učenje in branje lahko služijo tudi za izvedbo pouka oziroma kot večnamenski prostor za izvajanje drugih šolskih dejavnosti, kot je izvajanje dodatne strokovne pomoči, raznih krožkov ipd.

 • Zamenjali smo okna ter izvedli druga dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 80.339 €

  Zamenjali smo dotrajana okna, popravili omet ter namestili zapornice in stebričke pri parkirišču. Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo.

 • Zamenjali smo okna in radiatorje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 86.227 €

  Zamenjali smo dotrajana okna in radiatorje ter kupili garderobne omarice zaradi povečanega vpisa.

 • Dokupili smo opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 40.021 €

  Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in garderobne omarice.

 • Prizidek za nove učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 958.540 €

  Projekt obsega pripravo vse potrebne projektne in druge dokumentacije za izgradnjo prizidka, izgradnjo prizidka za 4 nove učilnice, manjšo športno dvorano in 4 kabinete za dodatno delo z učenci ter dobavo in montažo opreme. Urejeno je tudi otroško igrišče za najmlajše.

 • Popravili smo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 24.566 €

  Projekt obsega popravilo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja na zunanji kineti.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 50.321 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja).

 • Obnova prostorov in oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 40.866 €

  Projekt obsega obnovo prostorov in zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 48.902 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken in nadzor.

 • Stoli, razdelitveni rolo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 8.684 €

  Projekt obsega zamenjavo stolov za en oddelek, ureditev razdelitvenega roloja za učilnice na "odru".

 • Učilnice, okna (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 225.183 €

  Projekt obsega ureditev dodatnih učilnic v obstoječih kabinetih z zamenjavo dotrajane opreme in 2. fazo zamenjave oken.

 • Streha, ograja, učilnice, kuhinja, dimnik, kabineti, knjižnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 756.668 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehe, dokončanje zamenjave ograje, obnovo trakta učilnic z ureditvijo električne instalacije, celovita obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme, sanacijo dimnika, obnovo kabinetov in knjižnice za prilagoditev prostora.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 17.696 €

  Projekt obsega ureditev učilnice za fiziko.