OŠ Martina Krpana

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Obnovili smo osnovni objekt šole

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 6.365.956 €

  Navedena vrednost je brez DDV, od tega je 332.159 EUR sredstev EKO SKLADA (I. faza) in
  1.083.373 EUR sredstev EOL3 (II. faza)

  Prenova je potekala v dveh fazah: prva faza je obsegala odstranitev obstoječega prizidka in izgradnjo novega z 11 učilnicami, garderobami, sanitarijami, evakuacijskim stopniščem in dvigalom ter ureditev novega otroškega igrišča. V drugi fazi smo izvedli statično sanacijo in izboljšali požarno varnost, obnovili smo malo telovadnico z garderobami in servisnimi prostori, šolske hodnike, tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovili smo nekatere učilnice in knjižnico, uredili šolsko dvorišče, jedilnico in rekonstruirali zunanji vhod.

 • Končali smo prvo fazo obnove OŠ Martina Krpana

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 6.229.332 €

  Vse navedene vrednosti so brez DDV; od tega EKO Sklad 332.159 EUR (I. faza), EOL3 1.083.373 EUR (II. faza).

  Stari prizidek smo zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti porušili ter na njegovem mestu zgradili novega, kjer je prostora za 11 sodobnih učilnic za prvo triado s pripadajočimi sanitarijami in garderobami. Prenovili smo tudi obstoječi osrednji objekt.

  Za gibalno ovirane učence smo namestili dvigalo in prilagodili sanitarije.
  Ob šoli smo uredili še večje otroško igrišče s sodobnimi igrali.

 • V jedilnici smo zamenjali stole

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 30.335 €

  V jedilnici smo zamenjali stole in dokupili opremo zaradi povečanega vpisa.

 • Dokupili smo opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 17.463 €

  Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in garderobe. Delno smo zamenjali opremo v kabinetu za kemijo in obnovili vodovodne instalacije. 

 • Obnovili smo tlake v jedilnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 37.405 €

  V letu 2016 smo obnovili tlake v jedilnici, poskrbeli za dodatno opremo zaradi povečanega vpisa, odstranili športne tribune iz šolskega igrišča, interventno popravili puščanje ter uredili hidrante v sanitarijah.

 • Obnova kuhinje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 525.806 €

  Projekt obsega obnovo centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 34.675 €

  Projekt obsega zamenjavo oken v kuhinji in jedilnici.

 • Glavni vhodi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 46.631 €

  Projekt obsega ureditev glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom.

 • Strelovodna inštalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 29.712 €

  Projekt obsega ureditev strelovodne instalacije, pripravo projektne dokumentacije in nadzor.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 6.156 €

  Projekt obsega zamenjavo opreme.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 45.469 €

  Projekt obsega obnovo strehe nad telovadnico z ureditvijo toplotne izolacije ter nadzor.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 45.962 €

  Projekt obsega zamenjavo ograje in nadzor.

 • Vrata, okna, vodovodna napeljava, grelnik vode, streha, register

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 411.714 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajanih vratnih kril in podbojev, zamenjavo oken in namestitev žaluzij, intervencijo na vodovodni napeljavi, zamenjavo grelnika vode, zamenjavo strehe nad 1. triletjem, premontažo izmenjevalca registra in obnovo pločevinaste strehe.

 • Okna (1. faza), garderobne omare

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 121.497 €

  Projekt obsega 1. fazo zamenjave oken in delno zamenjavo garderobnih omar.

 • Računalniška učilnica, šolsko igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 72.152 €

  Projekt obsega ureditev električne instalacije v računalniški učilnici z zamenjavo opreme in ureditvijo tribun na šolskem igrišču.