OŠ Mirana Jarca

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Celostno smo obnovili športno in otroško igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 1.063.738 €

  Vrednost vključuje DDV.

  V letu 2020 smo celostno obnovili šolsko športno in otroško igrišče. 

  V sklopu celovite obnove igrišča smo uredili igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad s steno za tenis. V celoti smo obnovili tudi otroško igrišče, na katero smo namestili nova, sodobna igrala. Ob tem smo uredili tudi dve novi pokriti kolesarnici in zunanjo učilnico.

 • Nakupili smo dodatno opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 14.778 €

  Za gibalno oviranega učenca smo dodatno opremili učilnico. 

  Prav tako smo v kuhinji zamenjali dotrajan pomivalni stroj.  

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 2.939 €

  Projekt obsega dobavo in montažo opreme zaradi povečanega vpisa ter opreme za prvi razred.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 50.196 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken (končna faza).

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 49.732 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken.

 • Tlaki (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 19.295 €

  Projekt obsega delno obnovo tlakov v v učilnicah in na hodniku.

 • Tlak (1. faza), streha (2. faza), hidranti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 123.660 €

  Projekt obsega delno zamenjavo tlaka v učilnicah, obnovo strehe na delu objekta in zamenjavo požarnih hidrantov.

 • Kanalizacija, streha (1. faza), sanitarije, okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 128.413 €

  Projekt obsega sanacijo kanalizacije, obnovo strehe in sanitarij ter dokončanje zamenjave oken.