OŠ Nove Fužine

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • OŠ Nove Fužine smo celovito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 7.564.270 €

  Navedena vrednost je brez DDV; od tega 1.370.230 EUR EOL3 in 326.669 EUR EKO Sklad.

  Končali smo s celovito prenovo OŠ Nove Fužine, kjer ima prostore tudi enota vrtca Pedenjped Šlik šlak.

  Stavbo smo nadzidali in tako pridobili še eno nadstropje, uredili smo statično in požarno varnost objekta, s čimer smo bistveno izboljšali bivalne pogoje za predšolske otroke, učence in zaposlene ter zagotovili optimalnejšo prostorsko razporeditev za izvajanje programa osnovne šole in vrtca v istem objektu. 

  V okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL-3) smo hkrati poskrbeli tudi za energetsko obnovo stavbe.

  Uredili smo tudi igrišče.

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in zamenjali dotrajano

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 169.598 €

  Zaradi povečanega vpisa smo dokupili in zamenjali dotrajano opremo.
  Obnovili smo še električne instalacije. Zaradi puščanja smo izvedli interventna dela v zaklonišču in zamenjali cevi ter talne obloge.

 • V nekdanji igralnici vrtca smo uredili novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 90.773 €

  V nekdanji igralnici vrtca Pedenjped smo uredili novo učilnico. Prav tako smo zamenjali garderobne omare ter tlak v telovadnici.

 • Uredili smo otroško igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 98.997 €

  Uredili smo otroško igrišče in postavili igrala.

 • Uredili smo novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 41.211 €

  Z delnim zaprtjem hodnika smo uredili novo učilnico in dokupili opremo.

 • Strelovodna inštalacija in varnostna razsvetljava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 33.464 €

  Projekt obsega obnovo strelovodne inštalacije in zamenjavo varnostne razsvetljave.

 • Kuhinja in hladilni sistem

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 614.186 €

  Projekt obsega obnovo kuhinje in predelavo klimata za kuhinjo in jedilnico.

 • Pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 9.333 €

  Projekt obsega zamenjavo pomivalnega stroja.

 • Kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 35.186 €

  Projekt obsega intervencijsko popravilo v kuhinji vezano na inšpekcijsko odločbo.

 • Sanitarije, streha, dva nova oddelka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 565.027 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij, menjavo azbestne strehe. V delu objekta sta odprta dva nova oddelka vrtca Pedenjped, za katerega je urejeno tudi igrišče.

 • Ograja, opreme

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 95.534 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča in delno zamenjavo dotrajane opreme.

 • Šolski kombi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 16.098 €

  Projekt obsega sofinanciranje nakupa šolskega kombija.