OŠ Nove Jarše

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • OŠ Nove Jarše je celovito energetsko obnovljena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 643.030 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo na zunanjih površinah objekta.

  Stavbno pohištvo: Kjer stavbno pohištvo ni ustrezalo, sm vgradili nova PVC okna z izolativnostjo 1,1 W/m 2K.

  Izolacija strehe: V spuščen strop smo vgradili toplotno in hidro izolacijo debeline 20 cm, ravno streho pa smo izolirali s toplotno in hidro izolacijo debeline 25 cm.

  Zamenjava toplotne postaje: Izvedli smo celovito obnovo toplotne podpostaje za ogrevanje in STV.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Kjer le-teh ni bilo sm vgradili termostatske ventile.

  Prenova razsvetljave: Obstoječo staro, energetsko potratno razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zagotovljenih prihrankov.

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 4

 • Zaživela je nova knjižnica, zaradi povečanega vpisa pa smo poskrbeli tudi za dodatno opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 191.948 €

  Projekt obsega nadaljevanje preureditve hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo, nakup oprema za potrebe nove knjižnice, zagotovitev opreme za razrede in jedilnico zaradi povečanega vpisa, izdelavo projektne dokumentacija za preureditve in nadzor.

 • Uredili smo otroško igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 7.000 €

  Projekt obsega nakup in montažo igral in ureditev otroškega igrišča (izvedba letnega plana malih del četrtnih skupnosti).

 • Sanirali smo nosilne stene, uredili multimedijsko učilnico in izvedli še druga dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 92.092 €

  Izvedli smo statično sanacijo nosilnih sten med učilnicami, preuredili multimedijske učilnice in dokupili opremo zaradi povečanega vpisa. Nadaljevali smo s postavitvijo igral za razredno stopnjo, poskrbeli za priključitev kuhinjskega stroja ter predelali del hišniškega stanovanja v knjižnico.

 • Uredili smo ekološki otok, obnovili tlak vhoda v dvorišče in postavili ograjo okoli igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 100.412 €

  Projekt obsega ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, obnovo tlaka vhodnega dela šolskega dvorišča, izvedbo ograje okoli igrišča za razredno stopnjo ter projektno dokumentacijo in nadzor.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 47.783 €

  Projekt obsega zamenjavo oken s senčili (predzadnja faza).

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 61.397 €

  Projekt obsega intervencijsko zamenjavo oken zaradi puščanja v prehodu v kletne garderobe ter 2. faza obnove oken, nadzor.

 • Knjižnica, kabinet, garderobne omare

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 63.308 €

  Projekt obsega zamenjavo opreme knjižnice in kabineta, ureditev knjižnice ter zamenjavo garderobnih omar za predmetno stopnjo.

 • Šolsko športno igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 162.708 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega športnega igrišča in obnovo igrišča.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 12.808 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme v treh učilnicah.