OŠ Polje

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Opremili smo tri nove učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 24.197 €

  Zaradi povečanega vpisa smo opremili tri nove učilnice.

 • Dvigalo za gibalno ovirane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 118.900 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt je obsegal postavitev dvigala za gibalno ovirane. Na svetu staršev so oblikovali projektno skupino, ki je poskušala uresničiti cilj, da stavbo šole prilagodijo učencem in staršem, ki to potrebujejo. Učenci so skozi šolsko leto izdelovali razne okraske, voščilnice in druge uporabne predmete, ki so jih prodajali na šolski prireditvi. Zbrana sredstva so namenili dvigalu, ki ga je sicer financiral Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL.

 • Adaptacija stare OŠ Polje - za OŠ Vide Pregarc

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 424.030 €

  Projekt je obsegal adaptacijo stare OŠ Polje zaradi protipotresne in energetske sanacije OŠ Vide Pregrac ter gradnje prizidka. Stavba, v kateri ima prostore stara šola Polje, ima status kulturne dediščine, zato je prenova potekala v skladu z napotki in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V okviru prenove smo zamenjali celotno elektoinštalacijo, prenovili sanitarije in uredili centralno ogrevanje. Z montažo novih oken smo poskrbeli za čim manjše toplotne izgube, prenovili smo vsa notranja in vhodna vrata, delno pa tudi fasado. V sklopu prenove smo posodobili tudi učilnice, pisarne, zbornico, delilno kuhinjo ter manjšo telovadnico.

 • Igrišče in oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 65.959 €

  Projekt je obsegal obnovo igrišča za razredno stopnjo z igrali.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 16.302 €

  Projekt je obsegal dobavo in zamenjavo opreme.