OŠ Prežihovega Voranca

v teku

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Celovito bomo prenovili šolo

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Stavbo šole bomo celovito prenovili, del objekta bomo porušili in zgradili nadomestni objekt s telovadnico. 
  Prenova sodi v okvir javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane 3.

 • Zamenjali smo dotrajana okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 72.059 €

  Nadaljevali smo z zamenjavo nevarnih in dotrajanih oken ter obnovo električnih instalacij zaradi nevarnosti požara. Zamenjali smo tudi svetila.

 • Obnovili smo električne instalacije, sanitarije in garderobe

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 153.185 €

  Obnovili smo električne instalacije, sanitarije in garderobe pri telovadnici. Zamenjali smo tudi dotrajana okna, popravili strop v sanitarijah ter zamenjali talne rešetke.

 • Telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 47.314 €

  Projekt obsega obnovo telovadnice in hodnika.

 • Sanitarije, kotlovnica, stene

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 38.510 €

  Projekt obsega sanacijo prezračevanja sanitarij, ureditev regulacijskega kroga v kotlovnici, obnovo sten v učilnicah razredne stopnje zaradi plesni, nadzor.

 • Kuhinja, jedilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 159.625 €

  Projekt obsega obnovo centralne kuhinje, mejno steno na veliko telovadnico, obnovo jedilnice z zamenjavo opreme.

 • Učilnice, hodnik, okna, kuhinja (PGD)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 329.438 €

  Projekt obsega obnovo učilnic in hodnika v nadstropju, zamenjavo oken, delno zamenjavo oprema učilnic, projekt PGD za preureditve razdelilne kuhinje v centralno.

 • Stopnišče, električna instalacija, okna, upravni prostori, streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 533.123 €

  Projekt obsega obnovo stopnišča s hodnikom in obnovo električne instalacije v delu objekta, zamenjavo oken na delu objekta, zamenjavo opreme upravnih prostorov in menjavo azbestne strehe.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 43.250 €

  Projekt obsega obnovo učilnice za tuje jezike z zamenjavo opreme.