OŠ Prule

v teku

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Prenovili bomo OŠ Prule

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Projekt obsega celovito prenovo objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo in obnovo kuhinje. Tako bomo dopolnili ukrepe v sklopu energetske prenove stavbe, porušili in na novo pa bomo zgradili še telovadnico. Načrtujemo tudi celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča.

 • Sofinancirali smo obnovo otroškega igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 20.000 €

  Sofinancirali smo obnovo otroškega igrišča in zamenjavo dotrajanih igral.

 • Telovadnica (streha, fasada, prezračevanje)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 76.422 €

  Projekt obsega izolacijo fasade obeh telovadnic, obnovo pločevinaste strehe (prehod med šolo in telovadnico) in interventno ureditev prezračevanja telovadnice.

 • Ometi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 17.949 €

  Projekt obsega sanacijo ometov stopnišča in hodnika.

 • Uvoz v kuhinjo, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 24.177 €

  Projekt obsega ureditev uvoza za kuhinjo in ograje okrog igrišča, nadzor.

 • Električna napeljava, jedilnica, streha, obračališče, šolsko igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 107.538 €

  Projekt obsega ureditev električne napeljave in stropa v jedilnic, obnovo tlakov v jedilnici, menjavo azbestne strehe, urejeno novo obračališče, opravljene predhodne arheološke študije za ureditev šolskega igrišča.

 • Učilnice, kabinet

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 84.613 €

  Projekt obsega obnovo specialne učilnice in kabineta za kemijo z zamenjavo dotrajane opreme.