OŠ Savsko naselje

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Prenavljamo OŠ Savsko naselje

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Na OŠ Savsko naselje bomo zgradili nov objekt in delno reorganizirali prostore.  
  V času prenove pouk poteka na nadomestnih lokacijah. 

 • Celovito smo obnovili vertikale sanitarij

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 95.492 €

  Celovito smo obnovili vertikale sanitarij. Zamenjali smo vse instalacije ter popravili kanalizacijo.

  Zamenjali smo tudi nadsvetlobe in dotrajano opremo v likovni učilnici.

  Preko izvedbe plana malih del smo uredili še zeliščni vrt, popravili klopi in zasadili nova drevesa.

 • Zamenjali smo dotrajano opremo v kuhinji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 78.381 €

  Zamenjali smo dotrajano opremo v kuhinji in eni od učilnic.

  Obnovili smo tudi vertikale sanitarij in zaradi zamakanja tlake v učilnicah.

 • Izvedli smo popravilo na kanalizacijskem omrežju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 23.952 €

  Popravili smo kanalizacijsko omrežje in uredili filtracijo bazena.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 49.635 €

  Projekt obsega obnovo puščanja ravne strehe nad prizidkom.

 • Obnova toplotne postaje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 106.975 €

  Obnovili smo toplotno postajo.

 • Centralno ogrevanje, grelci, kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 29.396 €

  Projekt obsega intervencijo na napeljavi centralnega ogrevanja, sanacijo grelcev v bojlerju, sanacijo kanalizacije, nadzor.

 • Kotlovnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 55.120 €

  Projekt obsega prenovo kotlovnice, energetski nadzor in zamenjava cevi, nadzor in projekt za prenovo kotlovnice.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 96.600 €

  Projekt obsega sanacijo strehe nad telovadnico. V vrednost projekta je vključen DDV.

 • Telovadnica, streha, centralno ogrevanje, garderobni prostori bazena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 322.183 €

  Projekt obsega obnovo velike telovadnice, menjavo azbestne strehe, delno obnovo napeljave centralnega ogrevanja, ureditev tlakov in puščanja kinete v garderobnih prostorih bazena ter pripravo projekta za sanacijo ravne strehe.

 • Šolsko športno igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega celovito obnovo šolskega športnega igrišča. Obnovo smo v celoti izvedli s pomočjo donacije.

 • Nadstreški, strelovod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 6.869 €

  Projekt obsega ureditev nadstreškov in strelovoda. V spodaj navedeno vrednost projekta je vključen DDV.