OŠ Trnovo

v teku

Zaključek projekta: 2025

Projekt vključuje

 • Prenovili bomo zunanje in športne površine

  v teku

  Leto zaključka: 2025

  Izvedli bomo celovito prenovo zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo.

 • Šolo smo celovito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 4.654.572 €

  Vrednost je brez DDV, od tega je delež EOL3 1.585.228 EUR brez DDV

  OŠ Trnovo smo celovito potresno, požarno in energetsko obnovili ter programsko posodobili.
  Obnova je potekala v okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane 3. 

 • Obnovili smo sanitarije in zamenjali dotrajano opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 113.868 €

  Obnovili smo sanitarije, zamenjali dotrajano opremo v treh učilnicah in dokupili opremo za tehnično učilnico.

  Sanirali smo zamakanje v veliki telovadnici in športnem kabinetu ter popravili parket.

 • Obnovili smo sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 56.688 €

  V 3. nadstropju smo obnovili sanitarije in zamenjali dotrajano opremo.

 • Sanirali smo streho in postavili igrala

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 22.091 €

  Sanirali smo streho in izvedli slikopleskarska dela.

  Preko izvedbe plana malih del četrtnih skupnosti smo na igrišču postavili igrala.

 • Obnovili smo sanitarije in zamenjali okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 55.324 €

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 6.000 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 49.755 €

  Projekt obsega prenovo fantovskih sanitarij.

 • Predelna stena, vrata, okna, senčila

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 9.954 €

  Projekt obsega predelno montažno steno, zamenjavo vrat in senčila za strešna okna.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 18.139 €

  Projekt obsega popravilo puščanja ravne strehe pri knjižnici.

 • Kuhinja, jedilnica, fasada

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 1.121.801 €

  Projekt obsega obnovo centralne kuhinje s servisnimi prostori, zamenjavo tehnološke opreme in ureditev prezračevanja ter servisnih prostorov v nadstropju, obnovo fasade severne lamele. Prenovo šolske kuhinje v OŠ Trnovo sta zasnovali arhitektki Maja Ivanič in Domenika Battista. Kuhinja se prenavlja v okviru postopne prenove celotnega šolskega kompleksa OŠ Trnovo – šole dveh metuljev. Ker so sredstva za celovito načrtovano obnovo zelo visoka, so se v prvi fazi prenovili le kuhinja z vsemi napeljavami in fasado severne lamele, v prihodnosti pa se bodo prenovili še jedilnica in mala telovadnica severne lamele, povezovalni del s knjižnico, južna lamela s telovadnico ter originalna stavba, ki jo je leta 1961 načrtoval priznani in mednarodno uveljavljeni slovenski arhitekt Emil Navinšek. Ljubljana ima nekaj šol arhitekta Emila Navinška, ki so podobno zasnovane – kuhinjski prostor se neposredno povezuje z jedilnim prostorom in največkrat služi tudi za prireditvene namene.

 • Učilnica, streha, nove table

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 170.504 €

  Projekt obsega obnovo specialne učilnice z zamenjavo opreme, zamenjavo vrat v učilnice, interventno obnovo ravne strehe in namestitev novih tabel.

 • Šolsko športno igrišče, okna, učilnice, streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 132.774 €

  Projekt obsega celovito obnovo šolskega športnega igrišča, zamenjavo oken na delu stopniščne vertikale, obnovo učilnic bivše srednje agroživilske šole in izvedbo projekta nadkritja strehe pri knjižnici. V spodaj navedeno vrednost projekta je vključen DDV. Projekt smo izvedli s pomočjo delne donacije.

 • Učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 67.929 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme v učilnici fizike in obnovo te učilnice. V spodaj navedeno vrednost projekta je vključen DDV.