OŠ Valentina Vodnika

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Nova knjižnica, 19. oktober 2011. Foto: Miha Fras

Prenovljena učilnica, 19. oktober 2011. Foto: Miha Fras

Prenovljena učilnica, 19. oktober 2011. Foto: Miha Fras

NULL

Projekt vključuje

 • Sanirali smo arhiv

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 115.261 €

  Sanirali smo arhiv, zamenjali pomivalni stroj ter na objektu telovadnice namestili žaluzije. Na objektu Adamičeva smo sanirali električne instalacije.

 • Obnovili smo sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 285.105 €

  Na delu objekta Vodnikova smo obnovili vertikalo sanitarij. Na tem delu objekta smo zamenjali tudi okna. 

 • Obnovili smo razdelilno kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 112.986 €

  Obnovili smo razdelilno kuhinjo in zaradi povečanega vpisa dokupili opremo.

 • Električne instalacije in beljenje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 59.225 €

  Projekt obsega obnovo električnih instalacij na galeriji (6 učilnic) in beljenje.

 • Sanacija po poplavi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 36.641 €

  Projekt obsega sanacijo vertikale po poplavi, ureditev knjižnice in razredov - končno plačilo.

 • Kotlovnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.229 €

  Projekt obsega projekt obnove kotlovnici na objektu Vodnikova.

 • Telovadnica, stenske obloge

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 7.440 €

  Projekt obsega ureditev stenskih oblog v veliki telovadnici.

 • Prenova južnega trakta

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 201.650 €

  Navedena vrednost je pogodbena vrednost. Dodatna dela so ocenjena na 33.552,97€. Vrednost opreme za knjižnico je 22.921,80€ – vse z vključenim DDV.

  V avgustu 2009 je zaradi počene cevi poplavilo 2. nadstropje južnega trakta stavbe na Vodnikovi cesti. Južni trakt smo v celoti prenovili. S tem je šola, stara 81 let, pridobila nove učilnice in prepotrebno knjižnico za učence od 1. do 4. razreda.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 96.945 €

  Projekt obsega nadaljnjo obnovo učilnic (končna faza - pritličje).

 • Učilnice, streha, radiatorji, fasada, okna, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 209.683 €

  Projekt obsega obnovo desnega trakta učilnic v pritličju z ureditvijo akustike na lokaciji Adamičeva, nabavo nove opreme, zamenjavo radiatorjev ter menjavo oken in tlakov.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 315.862 €

  Projekt obsega zamenjavo azbestne strehe, azbestne fasade in ravne strehe.

 • Igrišče, kanalizacija, prizidek, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 497.507 €

  Projekt obsega celovito obnovo igrišča razredne stopnje, dokončanje ureditve kanalizacije, obnovo prizidka na Adamičevi in postavitev ograje okoli šolskega zemljišča na lokaciji Adamičeva. Projekt smo izvedli s pomočjo delne donacije.

 • Kanalizacija, avla

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 89.836 €

  Projekt obsega sanacijo kanalizacije v notranjem delu avle in obnovo tlakov v avli. V vrednost projekta je vključen DDV.