OŠ Vič

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Učenci OŠ Vič se veselijo novega prizidka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 600.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Na OŠ Vič smo odprli nov prizidek, v katerem sta dve sodobni učilnici. Hkrati smo posodobili tudi šolsko igrišče ter uredili učilnico na prostem.

  Dve novi sodobni učilnici imata vso pripadajočo opremo, akustično izolacijo in sistem prezračevanja. Poleg učilnic smo uredili tudi garderobi in novo požarno stopnišče. Izjemno dodano vrednost imajo velike okenske odprtine, ki dopuščajo veliko naravne svetlobe ter omogočajo stik z zeleno okolico šole.

  Stene šolske avle pred učilnicami so na novo opremljene z oblogo iz plute, kjer lahko učenci razstavljajo svoje likovne izdelke.

  Nov prizidek je umeščen v stavbo šole, zato smo hkrati prenovili tudi zunanjost stavbe, posodobili šolsko igrišče in uredili novo učilnico na prostem.

  Izvajalec del je bilo podjetje LESNINA MG OPREMA d.d.

 • Na pomožnih objektih smo zamenjali streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 117.655 €

  Na dveh pomožnih objektih na Abramovi smo zamenjali streho ter uredili prostor za kolesa. 

  Zaradi zamakanja smo sanirali telovadnico in izvedli 2. fazo ureditve igrišča.

  Zamenjali smo še dotrajano opremo in zaradi preseganja temperatur namestili dodatne klime.

 • Izvedli smo 1. fazo prezračevanja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 71.648 €

  Na objektu Tržaška smo izvedli 1. fazo ureditve prezračevanja in pohlajevanja.

 • OŠ Vič na Tržaški smo energetsko prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 385.013 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo, na predelu, ki je zaščiten (ZVKDS) smo izolacijo izvedli na notranjih stenah.

  Stavbno pohištvo: Vgradili smo PVC stavbno pohištvo z izolativnostjo 1,1 W/m 2K in zunanja senčila.

  Izolacija strehe: v spuščen strop smo vgradili 20 cm toplotne izolacije.

  Ogrevalni sistem: Poleg delne prenove kotlovnice smo dodatno vgradili toplotno črpalko voda/voda in s tem povečali delež OVE (geotermalna energija).

  Prezračevalni sistem: Vgradili smo nove energetsko varčne kuhinjske nape in klimat z rekuperacijo za prezračevanje kuhinje in jedilnice.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Cel objekt smo opremili s termostatskimi ventili.

  Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 7

 • Namestili smo multifunkcijska igrala na Abramovi in opravili druga dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 209.404 €

  4.580 je preko izvedbe plana malih del

  Na Abramovi smo uredili otroško igrišče in namestili multifunkcijska igrala. 

  Zamenjali smo tudi šolski kombi ter zamenjali in dokupili drugo opremo. 

  Na obeh objektih smo namestili klime, zamenjali dotrajane tlake v jedilnici in pritličju avle v zgradbi na Abramovi ter izvedli slikopleskarska dela na objektu Tržaška.

 • Popravili smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 51.762 €

  Na objektu Abramova smo popravili streho in sanirali učilnico zaradi puščanja vode. Popravili smo tudi PVC tlake.

  Na objektu Tržaška smo zamenjali garažna vrata.

  V obeh objektih smo preuredili prostore in zaradi povečanega vpisa dokupili garderobne omarice.

 • Obnovili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 139.699 €

  Obnovili smo igrišče na Tržaški.

 • Uredili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 49.806 €

  Projekt obsega investicijsko vzdrževanje igrišča na Tržaški.

 • Zamenjali smo uničena okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 73.183 €

  Projekt obsega zamenjavo dela uničenih oken na Tržaški ter zamenjavo senčil na Abramovi.

 • Nadaljevanje obnove igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 52.558 €

  Projekt obsega nadaljevanje obnove igrišča pri objektu Tržaška.

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in izvedli še nekaj sanacijskih del

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 38.001 €

  V letu 2015 smo zaradi povečanega vpisa dokupili opremo. Prav tako smo uredili požarno razsvetljavo po inšpekcijski odločbi ter zamenjali uničena okna na objektu Tržaška. Montirali smo tudi zaključke na strehi ter popravili stavbno pohištvo.

 • Uredili smo igrala za učence razredne stopnje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 50.969 €

  Projekt obsega dobavo in montažo igral z varnostno podlago ter nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo.

 • Uredili smo atletsko stezo ter končali 1. fazo ureditve igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 66.567 €

  Projekt obsega obnovo atletske steze ter 1. fazo ureditve igrišča.

  Prav tako smo namestili lovilne mreže za gole na Abramovi ter sanacijo puščanja vode na Tržaški in Abrami.

   

 • Zamenjali smo opremo za učence razredne stopnje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 4.854 €

  Dokupili in zamenjali smo opremo za razredno stopnjo.

 • Obnovili smo pomivalno linijo v kuhinji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 35.155 €

  Projekt obsega interventno obnovo v razdelilni kuhinji, vezano na zamenjavo pomivalne linije ter 50 % sofinanciranje zamenjave pomivalne linije.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 7.635 €

  Projekt obsega ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška.

 • Sanitarije, prostor za snažilke, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 38.980 €

  Projekt obsega ureditev sanitarij za invalida, ureditev prostora za snažilke z ureditvijo garderob, zamenjavp tlakov v avli razredne stopnje - pritličje, nadzor.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 25.249 €

  Projekt obsega zamenjavo dela ograje pred vhodom na objektu Abramova, nadzor.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 17.307 €

  Projekt obsega obnovo oken na objektu na Abramovi.

 • Toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 87.566 €

  Projekt obsega ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitev skupne kotlovnice z gimnazijo Vič).

 • Parkirišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Projekt obsega ureditev novih parkirnih mest.

 • Okna, tlaki, toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 275.577 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na objektu Abramova, obnovo tlaka v veliki telovadnici in obnovo skupne toplotne postaje.

 • Ograja, centralna kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 592.520 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča na lokaciji Abramova, obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme na centralni šoli, postavitev ograje okoli šolskega zemljišča - Abramova.

 • Streha, vhodna vrata, parket

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 120.997 €

  Projekt obsega obnovo strehe na lokaciji Tržaška, zamenjavo vhodnih vrat na lokaciji Abramova in popravilo parketa v telovadnici na Abramovi.