OŠ Vrhovci

v teku

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Prenavljamo šolsko igrišče

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Celovito bomo prenovili šolsko igrišče OŠ Vrhovci. 

 • Zagotovili smo manjkajoče šolske prostore

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.386.037 €

  Navedena vrednost je brez DDV.

  Na OŠ Vrhovci smo rešili prostorsko stisko šole. S prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta smo pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, ki so bile prej v zakloniščnih prostorih. Za optimalnejšo prostorsko organizacijo, večjo varnost otrok in večjo kakovost šolskih prostorov smo ustrezno preuredili vhod v šolo in premestili obstoječe parkirišče pred vhodom. Ta del objekta smo tudi požarno prenovili.

   

 • V telovadnici smo uredili začasno učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 23.455 €

  Zaradi povečanega vpisa smo v mali telovadnici uredili začasno učilnico.

 • Predelali smo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 29.697 €

  Zaradi povečanega vpisa smo predelali prostor in dobili prilagojeno učilnico. 

 • Dokupili smo opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 24.763 €

  Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in s tem povezano opravili gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

 • S preureditvijo smo pridobili novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 78.375 €

  Projekt obsega preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice – povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob.

 • Sanitarije, garderobe, oprema in nova učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 114.085 €

  Projekt obsega vzpostavitev novih sanitarij in garderob v bivših večnamenskih prostorih šole, opremo učilnice in garderob ter preureditev sanitarij in garderob v novo učilnico zaradi povečanega vpisa.

 • Uredili smo otroško igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 2.139 €

  Projekt obsega ureditev otroškega igrišča preko malih del četrtnih skupnosti.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 30.000 €

  Projekt obsega zamenjavo konvektomata in hladilnih omar.

 • Hidrantno omrežje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 6.096 €

  Projekt obsega popravilo hidrantnega omrežja.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 9.269 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji in nadzor.

 • Električna napeljava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 109.498 €

  Projekt obsega obnovo električne napeljave v starem delu.

 • AB oporni zid

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 17.100 €

  Projekt obsega sanacijo AB opornega zidu.