OŠ Vrhovci

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Zagotovili bomo manjkajoče šolske prostore zaradi nove soseske Zeleni gaj na Brdu

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Leta 2020 bomo začeli z vzpostavljanjem manjkajočih šolskih prostorov z morebitno dozidavo in preureditvijo zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu.

 • S preureditvijo smo pridobili novo učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 78.375 €

  Projekt obsega preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice – povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob.

 • Sanitarije, garderobe, oprema in nova učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 114.085 €

  Projekt obsega vzpostavitev novih sanitarij in garderob v bivših večnamenskih prostorih šole, opremo učilnice in garderob ter preureditev sanitarij in garderob v novo učilnico zaradi povečanega vpisa.

 • Uredili smo otroško igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 2.139 €

  Projekt obsega ureditev otroškega igrišča preko malih del četrtnih skupnosti.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 30.000 €

  Projekt obsega zamenjavo konvektomata in hladilnih omar.

 • Hidrantno omrežje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 6.096 €

  Projekt obsega popravilo hidrantnega omrežja.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 9.269 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji in nadzor.

 • Električna napeljava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 109.498 €

  Projekt obsega obnovo električne napeljave v starem delu.

 • AB oporni zid

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 17.100 €

  Projekt obsega sanacijo AB opornega zidu.