OŠ Zalog

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Šolo smo celovito prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 5.067.185 €

  navedena vrednost je brez DDV, od tega je 150.350 EUR sredstev EKO SKLADA in 978.953 EUR sredstev EOL3

  Šolo smo celovito prenovili, pri čemer smo poskrbeli tudi za statično in požarno varnost. Prenovili smo kuhinjo, uredili knjižnico in razširili malo telovadnico.
  Dela so potekala v okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane 3.  

 • Zamenjali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 140.116 €

  Zaradi puščanja in dotrajanosti smo zamenjali ravno streho nad garderobami. Popravili smo še kanalizacijo ter uredili hlajenje in prezračevanje telovadnice.

 • Izvedli smo 2. fazo popravila v kotlovnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 94.303 €

  Izvedli smo 2. fazo popravila v kotlovnici in sanirali plesen v veliki telovadnici.

 • Izvedli smo popravila v kotlovnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 10.667 €

 • Nove učilnice OŠ Zalog

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 430.723 €

  Projekt obsega prizidavo treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, izhodnih atrijev pri novih učilnicah, nabavo opreme novih učilnic in z izdelavo projektne dokumentacije za ureditev knjižnice v atriju.

  Z odprtjem novih učilnic v prizidku lahko pouk na OŠ Zalog poteka le na eni lokaciji in brez prostorske stiske. Najpomembnejša prednost pa je varnost otrok, saj jim ni več treba prečkati zelo prometne Zaloške ceste.

 • Električne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 23.520 €

  Projekt obsega ureditev električne instalacije.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 46.861 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.197 €

  Projekt obsega ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko (2. faza).

 • Kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 23.901 €

  Projekt obsega obnovo kuhinje.

 • Pečica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 21.245 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane parnokonvekcijske pečice.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 28.764 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na delu objekta, nadzor.

 • Vhod, vetrolov, napis

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.889 €

  Projekt obsega celovito obnovo dveh glavnih vhodov in vetrolovov za razredno in predmetno stopnjo, napis za šolo, projektna dokumentacija, nadzor.

 • Reflektorji in vodovodni priključek na igrišču

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 43.822 €

  Projekt obsega postavitev reflektorjev na šolskem športnem igrišču, projektno dokumentacijo za postavitev reflektorjev, nadzor, ureditev vodovodnega priključka na šolskem igrišču šole.

 • Okna, garderobne omare, sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 205.863 €

  Projekt obsega zamenjavo oken, zamenjavo garderobnih omar za predmetno stopnjo in obnovo sanitarij pri telovadnici.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 76.267 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij za razredno stopnjo.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 71.336 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča.