Parkirišča ob Osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Uredili smo severno parkirišče ob Žalah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 435.670 €

  Vrednost je brez DDV.

  Uredili smo parkirišče na območju severno od PST pa do konca obstoječega parkirišča (15.000 m2). Parkirišče smo asfaltirali, poskrbeli smo za odvodnjavanje, postavili lovilce olj, uredili javno razsvetljavo ter na vsaka štiri parkirna mesta zasadili eno drevo. Parkirišče je zavarovano s sistemom zapornic z avtomatsko blagajno, parkirni režim pa je enak kot na ostalih javnih plačljivih parkiriščih na območju Žal, o katerih so informacije na voljo na spletni povezavi http://www.lpt.si/parkirisca

  Projekt smo predhodno uskladili s projektom ureditve žalne aleje in ostalimi ureditvami na Žalah.

  Izvajalec del je Trograd d.o.o.. 

 • Odprli smo parkirišče Žale III

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu »Soča« v Ljubljani ob Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom »Soča« smo na parkirišču Žale III uredili 87 parkirnih mest, od tega so štiri parkirna mesta namenjena gibalno oviranim osebam oz invalidom, tri parkirna mesta pa bivalnim vozilom. Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

  Uvoz na parkirišče je urejen iz Kranjčeve ulice.

 • Obnovili smo parkirišče Žale II pri Šmartinskem parku

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 772.383 €

  Vrednost je z DDV.

  Obnovili smo obstoječe parkirišča oziroma celotno območje za pokopališkim zidom vse do Poti spominov in tovarištva.

  V okviru projekta smo odstranili tudi vrtičke, uredili poti ob zidu, prenovili pokopališki zid in stranska pokopališka vrata. Namestili smo novo javno razsvetljavo, urbano opremo ter preplastili Žalsko cesto in namestili potopni količek.

  Dela so bila opravljena v sklopu 2. etape II. faze urejanja Šmartinskega parka.