Pokopališče Polje

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Sedanje pokopališče v Polju je bilo odprto konec leta 1887. O tem priča tudi letnica na kamnitih stebrih pri glavnem vhodu. Na enem stebru je 18, na drugem 87. Po pridobljenih podatkih, je bil prvi pokop na tem pokopališču opravljen 19. decembra 1887. Pokopavali so po vrstah, od začetka pokopališča proti kapeli. Pred drugo svetovno vojno je pokopališče segalo do kapele, kasneje so ga razširili proti severu, tako, da je bila kapela na sredini pokopališča.
Podjetje ŽALE, d.o.o. je pokopališče Polje prejelo v upravljanje leta 1969. Danes se na starem delu pokopališča nahaja 1.683 grobov, na razširjenem delu pokopališča pa je 1.560 novih pokopnih mest.

Leta 1931 je pokopališče v Polju veljalo za enega najlepših podeželskih pokopališč.  

Projekt vključuje

 • Razširili smo pokopališče Polje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 2.870.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  V sklopu širitve smo zgradili nov poslovilni objekt, ploščad, uredili park in z novimi površinami za klasični in talni žarni pokop, kolumbarijem ter prostorom za raztros pepela zagotovili 1.560 novih pokopnih mest.

  Več o projektu +

  Pokopališče Polje smo razširili, saj so bile prostorske možnosti za pokope v celoti zapolnjene. Na pokopališču smo tako uredili prostor za 300 klasičnih grobov in 960 žarnih grobov, ob pokopališkem zidu pa se nahaja osem kolumbarijev s skupno 192 žarnimi nišami. V osrednjem delu pokopališča je dvignjen prostor za raztros pepela, ob pokopališkem zidu pa spominski zid s 108 spominskimi ploščicami.

  Na južnem delu območja smo zgradili poslovilni objekt (320 m2) z nadstrešnico (215 m2),dve mrliški vežici in dva prostora za svojce. 

  Pred poslovilnim objektom je parkirišče s 46 parkirnimi mesti.

  Projektant širitve pokopališča Polje je MISEL d.o.o. Iztok Čančula, izvajalec pa VG5 d.o.o. Ivan Cehte, Petar Jefimić.

 • Obnovili smo zidove pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 36.772 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.