Pokopališče Rudnik

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Vsa pokopališča na območju MOL so varovane enote kulturne dediščine ali pa vključena v sklop varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in obravnavane v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine MOL.

Projekt vključuje

 • Razširili smo pokopališče Rudnik

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 194.648 €

  Navedena vrednost investicije je brez DDV.

  Na pokopališču Rudnik smo razširili severni del ter uredili nov dostop do pokopališča. Uredili smo 45 novih talnih žarnih grobov in 55 novih zidnih žarnih grobov ter prestavili spomenik in posmrtne ostanke padlim borcem v NOV na novo lokacijo ob vhod na pokopališče.

   

 • Obnovili smo zidove pokopališča Rudnik

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 18.015 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.

 • Zidovi pokopališča Rudnik so obnovljeni

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 8.683 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.

 • Obnovili smo mrliško vežico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 644 €

  Projekt obsega obnovo mrliške vežice.

 • Vzpostavili smo električni priključek za mrliško vežico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 5.259 €

  Projekt obsega izgradnjo električnega priključka za mrliško vežico.