Pokopališče Vič

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Opis projekta

Vsa pokopališča na območju MOL so varovane enote kulturne dediščine ali pa vključena v sklop varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in obravnavane v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine MOL.

Projekt vključuje

 • Razširili smo pokopališče Vič

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Ob obstoječem pokopališču Vič smo zgradili nov poslovni objekt, uredili poslovilno ploščad ter 516 žarnih zemeljskih grobov, 188 klasičnih zemeljskih grobov in 144 žarnih niš. Uredili smo tudi parkirišče ter postavili stojala za parkiranje koles.

 • Odpravili smo vlago v mrliški vežici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 4.986 €

  Izvedli smo ukrepe za odpravo vlage v mrliški vežici.

 • Obnovili smo zidove in uredili sanitarije ter kanalizacijo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 112.002 €

  Obnovili smo pokopališke zidove in uredili sanitarije in kanalizacijo.

 • Postavili smo fontane in uredili vodovod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 16.554 €

  Projekt obsega postavitev fontan in ureditev vodovoda.

 • Obnovili smo zidove pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 9.138 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.