Osrednje ljubljansko pokopališče Žale

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Pokopališče Žale je za slovensko kulturo izjemnega pomena. Zaradi svoje visoke kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti pa je eno najlepših tudi med evropskimi pokopališči.

Žale so pomembne tudi iz hortikulturnega vidika. Bogata flora zaokroža njihovo podobo in jim daje poseben estetski pomen.

S pokopališčem upravlja družba ŽALE, d. o. o., - mestni pogrebni zavod, ki ima dolgoletno tradicijo, saj je pričel poslovati že pred več kot 100 leti, natančneje leta 1914. Danes so družba, ki je visoko cenjena, ne samo v domačem, pač pa tudi v mednarodnem prostoru.

Poleg pokopališča Žal družba ŽALE upravlja še z 17 pokopališči v Mestni občini Ljubljana: Dravlje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas, Vič, Bizovik, Šentvid, Polje, Sostro, Črnuče, Šmartno pod Šmarno goro, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel.

Projekt vključuje

 • Širitev pokopališča Žale (3. etapa 1. faze širitve – območje faze gradnje IV)

  v teku

  Leto zaključka: 2019

  V okviru projekta Širitve pokopališča Žale je predvideno nadaljevanje in dokončanje izvedbe grobnega polja klasičnega pokopa, izvedba žarnega grobnega polja in obodnega parka z raztrosom pepela (8.900 m2 novih površin). Predvidenih je več kot 2.000 novih žarnih grobov, razporejenih v žarne niše in talne žarne grobove.

  Pokopališče se širi na vzhodni strani Tomačevske ceste.

  Projektna rešitev izhaja iz zmagovalne natečajne rešitve arhitekta in akademika Marka Mušiča s sodelavci.

  Nadaljevanje projekta, ki ga omogoča v letu 2016 zaključen dolgoleten odkup potrebnih zemljišč, se bo izvajal fazno.

  V prvi fazi (3. etapa 1. faze širitve – območje faze gradnje IV) bomo nadaljevali že izveden severni del žarnega grobnega polja ob glavni prečni aleji, kjer bomo zgradili žarna paviljona in območje talnega žarnega pokopa. V tej fazi bomo nadaljevali tudi z vzpostavitvijo že izvedenega obodnega parka do osi servisnega vhoda v žarno grobno polje.

 • Ureditve in obnove v letu 2017

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 345.662 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot in levo stavbo s propileji. Uredili smo poti in nadgradili GIS.

 • Ureditve in obnove v letu 2016

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 539.947 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot, levo stavbo s propileji in tlak pred alejo. Tlakovali smo poti, uredili Gaj spomina II ter razširili javno razsvetljavo.

 • Ureditve in obnove v letu 2015

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 764.257 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot, komunalne točke D, tlak (Gaj spomina), prostor za svojce (Kreševanove Žale) in tlakovali poti. Izvedli smo hidroizolacijo strehe in uredili Plečnikove mizarske delavnice.

 • Ureditve in obnove v letu 2014

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 510.795 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, uredili zbirni prostor za ločevanje odpadkov (nadstrešek), obnovili zid na pokopališču Žale - C, asfaltne površine, sprevodne poti (PST), komunalne točke D ter Plečnikove mizarske delavnice. Uredili smo prostor za raztros pepela, vzpostavili podstavke za kolesa in nadgradili video nadzor.

 • Ureditve in obnove v letu 2013

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 518.121 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, obnovili stebre plamenic, sprevodno pot, propileje in sanitarije za invalide. Uredili smo zbirni prostor za ločevanje odpadkov skupaj z nadstreškom, prostor za raztros pepela in nadgradili GIS. Delno smo obnovili tudi mizarske delavnice.

 • Ureditve in obnove v letu 2012

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 467.885 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, sanirali stebre plamenic, uredili vertikalno hidroizolacijo objekta, zbirni prostor za ločevanje odpadkov in označevalni sistem na pokopališču. Obnovili smo zgradbe Plečnikovih propilej in prebili zid na pokopališču Žale.

 • Širitev klasičnega dela pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 3.177.928 €

  Vrednost je z DDV.

  Ljubljana je z novim delom pokopališča, ki je namenjen izključno klasičnim pokopom in se razteza na površini 16.000 m2, pridobila 1.273 grobov, od tega 1.258 enojnih in 15 povečanih v objektu. Dela sta izvajala GP Holding d.d. Ljubljana ter Kraški zidar d.d. iz Sežane. Zgrajeno število grobov bi moralo zadoščati za 8 do 10 let.

  Več o projektu +

  Projekt vključuje nujne spremljajoče ureditve, poti pokopališča, vhode v grobna polja in komunalne točke, paviljon z navčkom, zvonom poslednjega slovesa, gaj spomina v obodnem parku, območju razsipa pepela, in del obodnih ozelenjenih kaskad.
  Poti pokopališča se z drevoredi, ki jim dajejo imena, z ozelenjenimi obrobami, ki zastirajo poglede v grobna polja, s parapeti in obdelavo tal v oblikovanju in materialih navezujejo na že urejeni del pokopališča. Vhode v grobna polja posebej zaznamujejo izbrani stihi Kajetana Koviča, Ivana Minattija in Cirila Zlobca.

 • Ureditve in obnove v letu 2011

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 347.187 €

  Tlakovali smo poti, obnovili javne sanitarije na Plečnikovih Žalah ter vhode na pokopališču D. Obnovili smo tudi luči ob Tomačevski cesti, uredili Plečnikove mizarske delavnice ter zbirni prostor za ločevanje odpadkov.

 • Nova osvetlitev pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 42.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  Projekt obsega novo osvetlitev Plečnikovih Žal – Vrta vseh svetih. Nova osvetlitev pomeni sodoben pristop k poudarjanju najpomembnejših elementov Propiljeja in Molilnice. Za osvetlitev je uporabljena najsodobnejša tehnologija LED svetil, ki porabijo samo 10 odstotkov prej porabljene energije štirih energijsko potratnih reflektorjev. Postavitev novih svetil je izvedena tako, da svetlobno ne onesnažuje okolja. 

 • Ureditve in obnove v letu 2010

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 62.774 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sanitarije, uredili prostor za raztros pepela in prostor za zbiranje odpadkov.

 • Žarno pokopališče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 1.904.807 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega izgradnjo žarnega grobnega polja. V žarnem grobnem polju se nahajata predel za talne grobove in območje žarnih paviljonov z žarnimi nišami, skupno 1700 grobov. Grobno polje v tej fazi izvedbe zajema površino 6500 m2.

 • Ureditve v letu 2009

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 116.145 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2009 smo tlakovali poti in uredili prostor za raztros pepela.

 • Ureditve in obnove v letu 2008

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 220.104 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2008 smo prenovili vratarnico in uredili prostor za za sprejem strank. Tlakovali smo poti in uredili prostor za raztros pepela.